HomeAwayn perustakuu - sopimusehdot

Kun pyydät HomeAway®:ltä (”HomeAwayn perustakuu-ohjelmalta”) HomeAwayn perustakuun mukaista hyvitystä, hyväksyt seuraavat sopimusehdot (”ehdot”) ja sitoudut noudattamaan niitä. Kuten jäljempänä kuvataan, HomeAwayn perustakuu-ohjelman tarkoituksena on antaa suoja Internet-petoksia vastaan (kuten ne on määritelty jäljempänä) maksetuille käsirahoille tai vuokramaksuille. Tarjottu suoja menetyksiä vastaan on enintään kahdeksansataa euroa (800,00 €).

 

 1. Takuuohjelmaa koskevat ohjeet

1.1 Ohjelman vaatimukset

Voit olla suojattu takuuohjelman mukaiseen suojaan, jos täytät kaikki seuraavat vaatimukset:

 • olet löytänyt jollakin HomeAway Inc:in seuraaavista verkkosivustoista ilmoitetun lomavuokrakohteen, tehnyt kyselyjä ja suorittanut siitä maksun: HomeAway.com, VRBO.com, VacationRentals.com, Holiday-Rentals.co.uk, HomeAway.com.au, OwnersDirect.co.uk, HomeAway FeWo-direkt.de, Homelidays.com, AlugueTemporada.com.br, Abritel.fr, HomeAway.nl, HomeAway.pt, HomeAway.es, HomeAway.it, HomeAway.dk, HomeAway.se, HomeAway.fi, HomeAway.ca, HomeAway.no ja HomeAway.com.mx (yhteisesti “HomeAway” tai “HomeAway-sivustot”);
 • olet lähettänyt HomeAwayn perustakuuta koskevan hyvityspyyntölomakkeen (”pyyntölomakkeen”) vaaditussa, jäljempänä määritellyssä määräajassa. Matkailijasta, joka lähettää pyyntölomakkeen asianmukaisella tavalla, käytetään jäljempänä nimitystä ”suojattu matkailija”. (HUOMAA: JOTTA VOISIT OLLA PERUSTAKUU-OHJELMAN MUKAINEN SUOJATTU MATKAILIJA, VUOKRAKOHTEEN ON OLTAVA AKTIIVISESTI LISTATTUNA HOMEAWAY-SIVUSTOLLA MAKSUN TAPAHTUESSA JA KOHTEEN ILMOITTAJAN ON VASTAANOTETTAVA MAKSUSI ENNEN KUIN HOMEAWAY ON (MAHDOLLISESTI) LÄHETTÄNYT SINULLE VAROITUSSÄHKÖPOSTIVIESTIN, ETTÄ VUOKRAKOHTEEN SUHTEEN ON ILMENNYT EPÄILYTTÄVÄÄ TAI VILPILLISTÄ TOIMINTAA);
 • olet lähettänyt rahaa ilmoittajalle taataksesi tai varataksesi kohteen seuraavien palveluiden kautta: HomeAway Payments –palvelu (luottokortti tai ACH-siirto) tai, Shekki, Luottokortti, Pankkisiirto, Paypal, ECheck, Chèques Vacances, National credit Card, MOIP, Bcash, MercadoPago, PagSeguro, ELV/SEPA overførsel, Pagos en linea PSE, PayU Latam, iDeal, BPay, (kutsutaan nimella “hyväksytyt maksutavat”).
 • olet menettänyt maksamasi varat jäljempänä kohdassa 1.2 kuvatun Internet-petoksen seurauksena;
 • olet ilmoittanut HomeAwaylle menettämistäsi varoista jäljempänä esitetyssä määräajassa; ja
 • (i) ilmoittaja ja (ii) pankkisi, maksupalveluntarjoajasi, luottokorttiyhtiösi (soveltuvin osin) tai matkavakuutusyhtiösi ovat kieltäytyneet hyvittämästä menettämiäsi varoja.
 • Sovellettavat HomeAway Payment -sopimusehdot (ja tarjottavat suojat) on esitetty sillä HomeAway-verkkosivustolla, jolta suojattu matkailija kyseli tietoja, riippumatta siitä, missä lomavuokrakohde sijaitsee.

 

1.2       Internet-petos

”Internet-petos” on määritelty oikeutetun matkailijan suorittamaksi käsirahaksi tai maksuksi vuokrakohteesta, joka on listattu HomeAway-sivustolla, kun
(i) kyseinen listaus määritetään myöhemmin vilpilliseksi HomeAwayn yksinomaisen harkinnan mukaisesti, ja
(ii) HomeAway määrittää käsirahan tai maksun tulleen suoritetuksi sellaiselle muulle henkilölle kuin ilmoittajalle, joka on kaapannut ilmoittajan henkilökohtaisen sähköpostin tai HomeAway-tilin ja esiintynyt oikeutetulle matkailijalle ilmoittajana houkutellakseen tämän tekemään kyseisen maksun.

 

1.3       Hyvityspyyntölomake

Kutakin varausta kohti voidaan lähettää vain yksi hyvityspyyntölomake riippumatta varaukseen kuuluvien matkailijoiden lukumäärästä, maksujen suoritusmenetelmästä tai maksujen lukumäärästä.

2.         Tarjotut suojat

Perustakuu-ohjelma tarjoaa HomeAwayn yksinomaisen harkinnan ja näissä ehdoissa esitettyjen rajoitusten alaisena seuraavan suojan: 

Perustakuu. Tämä suoja tarjoaa oikeutetulle matkailijalle yhteensä enintään kahdeksansadan euron (800,00 €) suojan oikeutetun matkailijan HomeAway Payments –palvelun online-tilan ulkopuolella ilmoittajalle todellisuudessa maksamia määriä vastaan, kun tällaiset varat menetetään tai anastetaan Internet-petoksen seurauksena.  


3. Havainnollisia esimerkkejä varojen menetyksestä, jota vastaan suojaa ei tarjota.
Seuraavat esimerkit ovat havainnollisia vaikka eivät tyhjentäviä esimerkkejä varojen menetyksestä, jolle HomeAwayn perustakuu-ohjelma EI anna suojaa HomeAwayn yksinomaisen harkinnan mukaisesti.

 • Lomavuokrakohteesta maksetut käsirahat tai maksut, joita ei hyvitetä tai palauteta, koska ilmoittajan ohjeita ei ole noudatettu tai vuokrasopimusta on muuten rikottu.
 • Muut vahingonkorvaukset kuin ilmoittajalle todellisuudessa maksetut maksut tai käsirahat, mukaan luettuina välilliset vahingot, tilaisuuden menetys, tullimaksujen, pankkisiirto- tai käsittelymaksujen tai valuutanvaihtopalkkioiden menetys, muut sopimussakot, lentolippukulut ja/tai muut kulut, kustannukset, menetykset tai vahingot.
 • Ilmoittajalle käteisenä maksetut maksut tai käsirahat (kun käteistä ei maksettu omistajalle henkilökohtaisesti), shekit, jotka on kirjoitettu käteiselle, Western Unionille, MoneyGramille, Moneybookersille tai muulle pikatilisiirtopalvelulle tai muut maksutavat, jotka harkintamme perusteella katsomme epäilyttäviksi tai vilpillisiksi.
 • Maksut tai käsirahat, jotka on maksettu ilmoittajalle sen jälkeen, kun HomeAway on lähettänyt oikeutetulle matkailijalle sähköpostiviestin varoittaen häntä siitä, että vuokrakohteen suhteen on ilmennyt epäilyttävää tai vilpillistä toimintaa.
 • Mikä tahansa menetys, kun suojattu matkailija ja ilmoittaja ovat jollakin tavoin suhteessa toisiinsa tai toimivat yhdessä tai itsenäisesti pettääkseen HomeAwaytä.
 • Varojen menetys, joka johtuu tai on seurausta HomeAwayn ja/tai ilmoittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, mukaan lukien muun muassa rakentaminen, sääilmiöt, luonnonkatastrofit tai poliittiset tai turvallisuusuhat.
 • Käsirahat tai maksut lomavuokrakohteesta, joka ei ollut aktiivisesti listattuna HomeAway-sivustolla maksun ajankohtana.
 • Lomavuokrakohteesta maksetut käsirahat tai maksut, joita ei hyvitetä tai palauteta, koska suojattu matkailija ja ilmoittaja kiistelevät siitä, onko hyvitykseen oikeutta.
 • Ilmoittajalle maksetut käsirahat tai maksut, jotka ylittävät kahdeksansataa euroa (800,00).
 • Varojen menetykset, jotka liittyvät olemassa olevaan listattuun vuokrakohteeseen, johon liittyy kiista siitä, onko ilmoittajalla oikeutta vuokrata kyseistä vuokrakohdetta.
 • Varojen menetys lukuun ottamatta Internet-petokseen liittyvää varojen menetystä, mihin kuuluvat rajoituksetta menetykset, joihin liittyy laiton pääsyn kieltäminen, olennaisten väärien tietojen antaminen, laiton käsirahan menetys yöpymisen jälkeen, tapahtumat, joita voitaisiin kuvata vuokranantajan katumukseksi tai täkymyynniksi tai oikeutetun matkailijan kohteen sijaintia, kuntoa, siisteyttä tai tarkoituksenmukaisuutta koskevaksi moitteeksi, kaikki HomeAwayn yksinomaisen harkinnan mukaisesti määrittelemällä tavalla.

4. Prosessia koskevat vaatimukset
Jotta suojattu matkailija voisi saada hyvitystä HomeAwayltä HomeAwayn perustakuu-ohjelman mukaisesti, oikeutetun matkailijan on noudatettava jäljempänä esitettyjä vaatimuksia. Ellei suojattu matkailija noudata näitä vaatimuksia, tai jos hän ryhtyy ilman HomeAwayn kirjallista suostumusta toimenpiteisiin, jotka heikentävät HomeAwayn kykyä ja/tai oikeutta lieventää menetyksiä, tai jos suojattu matkailija esittää virheellisen tai harhaanjohtavan hyvityspyyntöä koskevan lausunnon, hän menettää oikeuden HomeAwayn perustakuu-ohjelman mukaiseen hyvitykseen.

4.1 Kolmannen osapuolen hyvitys. Jos suojattu matkailija on maksanut ilmoittajalle rahaa hyväksytyn maksutavan kautta, oikeutetun matkailijan on välittömästi otettava yhteyttä pankkiin tai pankkeihin, maksupalveluntarjoajaan tai luottokorttiyhtiöön (soveltuvin osin) pyytääkseen oikeutetun matkailijan varojen takaisinsaantia tai hyvitystä (”maksunpalautusta”) saatuaan tietää mahdollisesta varojen menetyksestä. Suojattu matkailija on suojattu saamaan maksun HomeAwayltä HomeAwayn perustakuu-ohjelman mukaisesti vain silloin, jos pankki tai pankit, maksupalveluntarjoaja tai luottokorttiyhtiö (soveltuvin osin) kieltäytyy suorittamasta oikeutetulle matkailijalle maksunpalautusta. Oikeutetun matkailijan on HomeAwayn pyynnöstä annettava HomeAwaylle kirjalliset todisteet siitä, että hän otti yhteyttä pankkiin tai pankkeihin, maksupalveluntarjoajaan tai luottokorttiyhtiöön (soveltuvin osin) ja että maksunpalautuspyyntö hylättiin. Oikeutetun matkailijan edellytetään hyväksyvän pankin tai pankkien, maksupalveluntarjoajan, luottokorttiyhtiön tai matkavakuutusyhtiön (soveltuvin osin) tarjoaman maksusuorituksen, mutta hän voi yhä olla suojattu HomeAwayn perustakuu-ohjelman mukaisiin lisämaksuihin, jos kyseinen maksusuoritus on pienempi kuin suurin HomeAwayn perustakuu-ohjelman mukainen hyvitys. Jos suojattu matkailija saa hyvitystä ilmoittajalta, pankilta tai luottokorttiyhtiöltä sen jälkeen, kun hän on saanut maksun HomeAwayltä HomeAwayn perustakuu-ohjelman mukaisesti, suojattu matkailija sitoutuu välittömästi ilmoittamaan HomeAwaylle hyvityksestä ja palauttamaan kaikki saadut määrät, jotka ylittävät sen, mihin hän oli suojattu HomeAwayn perustakuu-ohjelman mukaisesti.

4.2 Henkilöllisyyden todistaminen. Oikeutetun matkailijan on esitettävä HomeAwayn pyynnöstä kirjalliset todisteet henkilöllisyydestään (esimerkiksi passin kopio, ajokortti, sähkö- tai vesilaskut, luottokorttitiedot tms.). HomeAway voi pyytää yhtä tai useampaa todistusta henkilöllisyydestä, ja henkilöllisyystodistuksen pätevän olemassaolon määrittää HomeAway yksinomaisen harkintansa mukaisesti.

4.3 Listauksen dokumentointi. Oikeutetun matkailijan on HomeAwayn pyynnöstä annettava kirjalliset todisteet siitä, että kyseinen vuokrakohde oli listattu jollakin HomeAway-sivustoista, kun varaus tehtiin.

4.4 Tietojen kyselyn dokumentonti. Oikeutetun matkailijan on HomeAwayn pyynnöstä esitettävä kopio (sähköisessä muodossa tai tulostettuna) kyselysähköpostiviestin (”ensimmäinen kysely”) varmennuksesta, jonka HomeAway-sivusto lähetti, kun suojattu matkailija ensimmäisen kerran teki kyselyn vuokrakohteesta, ja HomeAwayn on kyettävä varmentamaan tämä ensimmäinen kysely paikantamalla tämän kyselyn loki tietokannastaan.

4.5 Varauksen dokumentointi. Oikeutetun matkailijan on todistettava, että hän teki ilmoittajan kanssa lopullisen sopimuksen listatusta vuokrakohteesta, ja tarjottava HomeAwaylle kaikki pyydetty dokumentaatio ilmoittajan kanssa suoritetusta sähköposti- tai puhelinviestinnästä, kirjallisesta tai muusta vuokrakohdetta koskevasta viestinnästä.

4.6 Kaikkien maksujen dokumentointi. Jos HomeAway on lähettänyt suojatulle matkailijalle ilmoituksen, että listaus tai kohde ei ole suojattu osallistumaan perustakuuohjelmaan, oikeutetun matkailijan on tällöin todistettava, että hän suoritti maksun ilmoittajalle suoralla pankkisiirrolla, PayPalin kautta, shekillä tai luottokortilla ennen kuin HomeAway lähetti kyseisen ilmoituksen. Suojatun matkailijan on annettava kirjallinen dokumentaatio kaikista maksuista ja hyvityksistä (osittaisista, täydellisistä ja/tai käsirahasta), jotka on suoritettu ilmoittajalle tai jotka ilmoittaja on suorittanut. Hyväksyttäviä maksutapoja ovat muun muassa luottokortti, PayPal, pankkisiirto, henkilökohtainen shekki, sähköinen shekki, Chèques-Vacances, kansallinen luottokortti, MOIP, Bcash, MercadoPago, PagSeguro, ELV/SEPA -suoraveloitus, Pagos en linea PSE, PayU Latam, iDeal ja BPay. Suojatun matkailijan on osoitettava, että kyseiset maksut suoritettiin ennen HomeAwayn ilmoitusta siitä, että kyseinen kohde ei ollut suojattu osallistumaan perustakuuohjelmaan eikä ole sen suojaama.

4.7 Menetettyjen varojen dokumentointi. Oikeutetun matkailijan on annettava HomeAwaylle kaikki pyydetty kirjallinen dokumentaatio menetetyistä tai anastetuista varoista. Lisäksi oikeutetun matkailijan on annettava kirjalliset todisteet siitä, että ilmoittaja vastaanotti varat oikeutetulta matkailijalta, sai ilmoituksen oikeutetun matkailijan hyvitysvaatimuksesta ja kieltäytyi palauttamasta tai hyvittämästä tai ei palauttanut tai hyvittänyt tällaisia varoja oikeutetulle matkailijalle. Suojattujen matkailijoiden ei pitäisi muuttaa tai hävittää mitään menetettyihin tai anastettuihin varoihin liittyvää dokumentaatiota ennen kuin asia on ratkaistu.

4.8 Ilmoittaminen HomeAwaylle. Oikeutetun matkailijan on tehtävä ilmoitus HomeAwaylle viidentoista (15) arkipäivän kuluessa ensimmäisestä tapahtumasta, joka antaa oikeutetulle matkailijalle perusteen pyytää HomeAwayn perustakuu-ohjelman mukaista hyvitystä seuraavasti: (i) sähköpostitse asiakastukeen tai (ii) postitse osoitteeseen HomeAway UK Ltd, Level 25, Portland House, Bressenden Place, UK.

4.9 Hyvityspyynnön lähetys. Oikeutetun matkailijan on täytettävä, allekirjoitettava ja lähetettävä pyyntölomake yhdessä kaiken pyydetyn dokumentaation kanssa HomeAwaylle yhden (1) vuoden kuluessa päivästä, jona vuokrakauden oli määrä alkaa. Ellei täytettyä pyyntölomaketta lähetetä kyseisenä määräaikana, se katsotaan hylätyksi. Lähetetyn pyyntölomakkeen on sisällettävä oikeutetun matkailijan hyväksyntä sille, että

 • mahdollinen HomeAwayn perustakuu-ohjelman mukainen maksu oikeutetulle matkailijalle maksetaan vain siltä osin kuin vakuutukseen perustuva vakuutusturva tai varojen takaisinsaantimahdollisuus (mukaan lukien mahdollinen Carefree-vuokratakuu) tai jokin muu varojen takaisinsaantimahdollisuus, joka HomeAwayn perustakuu-ohjelman mukaisella hakijalla on tai jota hän voi voi käyttää, on riittämätön kokonaisuudessaan hyvittämään oikeutetun matkailijan menetettyjä tai anastettuja maksuja, jotka on suoritettu soveltuvin osin ilmoittajalle tai ilmoittajana esiintyvälle henkilölle;
 • jos HomeAway maksaa hyvityksen, korvauksen tai maksunpalautuksen, jota suojattu matkailija hakee vuokrakohteen omistajalta tai johtajalta, kyseinen matkailija suostuu siihen, että hänen oikeutensa ilmoittajaa ja maksuun liittyviä kolmansia osapuolia vastaan siirtyvät HomeAwaylle ja että HomeAway voi ajaa näitä oikeuksia suoraan tai matkailijan puolesta HomeAwayn yksinomaisen harkinnan mukaisesti; ja
 • kyseinen suojattu matkailija suostuu laatimaan yleisen, muodoltaan ja sisällöltään HomeAwayn hyväksymän, luottamuksellisuusvaatimukset sisältävän vastuuvapautussopimuksen ja vapauttamaan HomeAwayn kaikista vaatimuksista, joita kyseiselle oikeutetulle matkailijalle voi syntyä ennen HomeAwayn suorittaman maksun päivämäärää.

4.10 Auta meitä auttamaan sinua. Selvyyden vuoksi todetaan, että jos suojattu matkailija pyytää HomeAwayn perustakuu-ohjelman mukaista hyvitystä, hän suostuu antamaan HomeAwaylle kaiken tällaista pyyntöä tukevan dokumentaation ajallaan. Kyseinen matkailija myös suostuu toimimaan täysin yhteistyössä HomeAwayn kanssa koko hyvitysprosessin osalta. HomeAway voi jättää käsittelemättä sellaisen oikeutetun matkailijan maksu- tai hyvityspyynnön, joka ei vastaa HomeAwayn kyselyihin esitettyinä määräaikoina.

5. Hyvitysprosessi. HomeAway saattaa loppuun kunkin HomeAwayn perustakuu-ohjelman mukaisen hyvityspyynnön käsittelyn kohtuullisessa ajassa saatuaan kaiken pyydetyn dokumentaation. Kuten edellä on todettu, suosittelemme, että hyvitystä hakevat oikeutetut matkailijat eivät hävitä tai muuta mitään hyvityspyyntöön liittyvää dokumentaatiota, kunnes asia on ratkaistu.

6. Koko sopimus; yhteystiedot. Nämä ehdot yhdessä sen HomeAway-sivuston sopimusehtojen ja tietosuojapolitiikan kanssa, josta suojattu matkailija löysi vuokrakohteen, muodostavat HomeAwayn ja kunkin oikeutetun matkailijan välisen koko ohjelmaan liittyvän sopimuksen (sopimusehdot ja tietosuojapolitiikka on esitetty linkeissä sivuston alalaidassa). Paitsi milloin näissä ehdoissa määrätään toisin, kukin suojattu matkailija tunnustaa ja hyväksyy olemassa olevat HomeAway-sivuston käyttöä koskevat ehdot itseään sitoviksi. Jos sinulla on kysyttävää ohjelmasta tai näistä ehdoista, voit ottaa meihin yhteyttä seuraavasti: (i) sähköpostitse asiakastukeen, (ii) postitse osoitteeseen HomeAway UK Ltd, Level 25, Portland House, Bressenden Place, UK. 

Viimeksi päivitetty 8 joulukuu 2017

Tämän verkkosivuston käyttö merkitsee HomeAway.comin sopimusehtojen ja tietosuojapolitiikan hyväksymistä.

© 2017 HomeAway. Kaikki oikeudet pidätetään.