Matkailijan yleiset sopimusehdot

Viimeksi päivitetty: 28. kesäkuu 2016

Lataa PDF-muotoon

1.         Johdanto

1.1 HomeAway (määritelty alla) on Expedia Inc:in (“Expedia”) tytäryhtiö Yhdysvalloissa. HomeAway Group (määritelty alla) tuottaa online-portaalin ja erilaisia työkaluja, palveluita ja toimintoja, joiden kautta vuokranantaja voi tarjota loma-asuntokohteita ja matkailijat voivat varata näitä loma-asuntoja (yhdessä ”palvelut”). Palvelu tarjotaan maakohtaisten URL -osoitteiden kautta, mukaan lukien Suomessa https://www.homeaway.fi/, ja myös mobiilisovellusten kautta (matkapuhelimelle, tabletille ja muille laitteille tai liittymille) (kollektiivisesti ”sivusto”). HomeAway Sarl (”HomeAway” tai ”palveluntarjoaja”) osoitteessa 105 rue de Lyon, 1203 Geneve, Sveitsi, toimii HomeAwayn puolesta Euroopassa. Määrittelyn helpottamiseksi (ei muussa tarkoituksessa) näissä yleisissä sopimusehdoissa käytettäessä nimitystä “HomeAway Group” tarkoitetaan Expedia Inc:iä ja sen tytär- sekä sisaryhtiöitä, mukaan lukien HomeAway.

1.2 Nämä yleiset sopimusehdot (”yleiset sopimusehdot”) sekä tietosuojaseloste muodostavat yhdessä perustan HomeAwayn ja kenen tahansa sivustoa käyttävän henkilön väliseen suhteeseen. Henkilö, joka vierailee sivustolla tai käyttää mitä tahansa sivuston sisältöä tai palveluja ja ei ole vuokranantaja, on matkailija tai mahdollinen matkailija (”matkailija”). Matkailijoihin sisältyvät myös henkilöt, jotka käyttävät sivustoa saadakseen tietoja asuntokohteista sekä tehdäkseen varauksia vuokranantajien tarjoamista asunnoista joko liiketoimintaan tai vapaa-aikaan liittyen. 

1.3 Yleiset sopimusehdot muodostavat laillisesti sitovan sopimuksen HomeAwayn ja matkailijan välille. Sopimus on voimassa niin kauan kuin matkailijalla on käyttäjätili sivustolle, tai tämä käyttää sivustoa taikka palveluita.  Käyttämällä tai avaamalla sivuston, HomeAwayn portaalin tai systeemin, matkailija sitoutuu noudattamaan yleisiä sopimusehtoja sekä tietosuojaselostetta. Matkailija sitoutuu tähän sekä itsensä että kaikkien varauksessa nimettyjen henkilöiden puolesta. Kaikkiin HomeAwayn sivuston kautta tehtyihin varauksiin tai HomeAwayn sivuston käyttöön sovelletaan niitä ehtoja, jotka on mainittu sillä HomeAwayn sivustolla, jolla varaus tehtiin (ei välttämättä sivustolla, jolla kohde on alun perin esitelty). Jos yleiset sopimusehdot HomeAwayn sivustolla, josta kohde löytyi, ja sivustolla, jossa varaus tehtiin, ovat ristiriidassa keskenään, yleiset sopimusehdot sivustolla, jossa varaus tehtiin, pätevät. Vain sitoutumalla täysin yleisiin sopimusehtoihin matkailija on oikeutettu avaamaan tai muutoin käyttämään sivustoa.

1.4 Rekisteröityä voivat kaikki henkilöt, joiden oikeustoimikelpoisuutta ei ole rajoitettu.

1.5 HomeAway voi tarkistaa näitä yleisiä sopimusehtoja milloin tahansa julkaisemalla niiden päivitetyn version tällä verkkosivustolla. Yleiset sopimusehdot ovat sitovat ja sivuston käyttäjän tulee tarkistaa ne tältä sivustolta aika ajoin käyttääkseen viimeisintä versiota.

 

2.         Perusteet

2.1 Tällä sivustolla matkailijat voivat tarkastella vuokralle tarjottavia loma-asuntokohteita (”kohde”) ja saada niistä tietoja. Kohteita tarjoavat vuokralle vuokranantajat edustajineen (”vuokranantaja”). Matkailija ja vuokranantaja muodostavat yhdessä sivuston käyttäjät (”käyttäjä”). Palveluntarjoaja voi tarjota myös muita työkaluja tai palveluja, joiden välityksellä käyttäjät voivat olla yhteydessä toisiinsa ja solmia vuokrasopimuksia tai muita liiketoimia keskenään.

2.2 Sivusto toimii paikkana, jossa käyttäjät voivat olla yhteydessä toisiinsa. HomeAway ei millään tavoin ole sopimusosapuoli eikä tule sopimusosapuoleksi matkailijan ja vuokranantajan välisessä sopimussuhteessa. HomeAway ei myöskään osallistu minkäänlaiseen sovitteluun, mikäli matkailijan ja vuokranantajan välillä ilmenee kiistatilanne. Tämä pätee, vaikka sivusto mahdollistaa kohteen varauksen sekä muiden työkalujen, palveluiden tai tuotteiden käytön, sillä HomeAway ei ole osapuoli matkailijan ja vuokranantajan välisessä vuokrasopimuksessa tai missään muussa sopimuksessa.

2.3 Matkailija on itse vastuussa kaikkien sivuston käyttöön liittyvien lakien, määräysten ja säädösten noudattamisesta ja hyväksyy tämän sivustoa käyttäessään. Tämä koskee kaikkia sivuston tarjoamien työkalujen, palveluiden tai tuotteiden käyttöä. Tämä koskee myös kaikkia liiketoimia, joita matkailijat tekevät joko sivustolla tai liittyen heidän sivuston käyttöönsä. Matkailijan tiedostaa, että vuokranantaja itse on vastuussa siitä, että vuokranantaja noudattaa kaikkia lakeja, määräyksiä ja säädöksiä, jotka soveltuvat hänen kohteensa ilmoittamiseen ja vuokraamiseen sekä hänen menettelytapoihinsa vuokraamisliiketoimissaan.  Matkailijan on lisäksi huomioitava, että vaikka palveluntarjoaja ei ole minkään vuokratoimen sopimusosapuoli eikä palveluntarjoajalla ole mitään vastuuta mistään lakiin tai asetukseen liittyvästä seikasta mihinkään sivustolla ilmoitettuun kohteeseen liittyen, saattaa palveluntarjoaja tietyissä olosuhteissa olla velvollinen (oman harkintansa mukaan) antamaan tietoja joistain kohteiden ilmoituksista toimiakseen yhteistyössä valtiollisten tai lainsäädännöllisten viranomaisten kanssa tutkintoihin, oikeudenkäynteihin tai hallinnollisiin menettelyihin liittyen. Palveluntarjoaja voi harkintansa mukaisesti toimia tai olla toimimatta yhteistyössä edellä kuvatussa tilanteessa.

2.4 Matkailijan on maksettava HomeAwaylle palvelumaksu, kun matkailija varaa kohteen sivustolla. Palvelumaksu kattaa sivuston käytön ja sisältää mm. ympärivuorokautisen ja kaikkina viikonpäivinä tarjottavan käyttäjätuen. Palvelumaksu määräytyy prosenttiosuutena kokonaisvuokrasummasta. Vuokranantajan perimät lisämaksut, verot ja vahinkovakuusmaksut eivät välttämättä sisälly vuokrasummaan. Riippuen matkailijaan ja/tai vuokranantajaan sovellettavasta lainsäädännöstä, arvonlisävero (ALV) tai muut vastaavat epäsuorat sovellettavissa olevat paikallisen lainsäädännön mukaiset verot (”verot”) voidaan periä palvelumaksun lisäksi, ja yleensä soveltuva hintataso määräytyy matkailijan ilmoittaman sijainnin mukaan (jos tämä on tarkka). Tietty palvelumaksu ja kaikki perityt verot esitetään matkailijalle varausta tehtäessä ja peritään, kun vuokranantaja hyväksyy matkailijan tekemän varauksen. Matkailija hyväksyy maksavansa HomeAwayn perimän palvelumaksun eikä yritä välttää tai kiertää sen maksua.

2.5 Euroopan unionin jäsenvaltiossa arvonlisäverovelvollisen matkailijan on ilmoitettava HomeAwaylle ALV-tunnisteensa. Tunniste tulee olla vahvistettu ALV-tietojen vaihtojärjestelmässä (VIES) http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. HomeAway noudattaa Neuvoston direktiiviä 2006/112/EY EU:n yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (artikla 196) liittyen käännettyyn verovelvollisuuteen. Jos artikla 196 soveltuu, matkailijan lasku ei sisällä arvonlisäveroa. Matkailija voi olla vastuussa arvonlisäveron suorittamisesta omassa jäsenvaltiossaan. Matkailijan on ilmoitettava palveluntarjoajalle ALV-tunnisteensa välittömästi, kuitenkin viimeistään 30 päivän sisällä rekisteröimisestä. Jos ALV-tunnistetta ei ole annettu 30 päivän kuluessa, HomeAway ei palauta arvonlisäveroa.

2.6 Sivusto sisältää vuokranantajien toimittamia kohdeilmoituksia sekä muuta kolmannen osapuolen toimittamaa sisältöä. Vuokranantaja tai muu sisällön tuottaja vastaa sivustolle tuottamastaan sisällöstä. Palveluntarjoaja ei ole missään vastuussa sisällön oikeellisuudesta, vaan ainoastaan tarjoaa pääsyn sisältöön palveluna matkailijalle ja tarjoaa keinon olla suoraan yhteydessä vuokranantajaan kohteisiin liittyvien tietojen saamiseksi ja kohteiden varaamiseksi ja vuokraamiseksi. Kaikki kohteiden varaukset tehdään suoraan vuokranantajan kanssa, ja sopimus syntyy matkailijan ja vuokranantajan välille. Sopimus luo oikeuden käyttää kohdetta, ja se voi sisältää velvollisuuksia lisämaksujen ja verojen maksusta. HomeAway ei ole sopimusosapuoli eikä sillä ole mitään vastuuta matkailijaa kohtaan liittyen vuokranantajan kohteen tarjoamiseen. HomeAway ei hyväksy, tue, edusta eikä takaa sivustolla olevien ilmoitusten tai minkään kolmannen osapuolen sivustolla julkaisemien mielipiteiden tai muun sisällön totuudenmukaisuutta, oikeellisuutta tai luotettavuutta.

 

3.         Kohdeilmoitukset ja yhteydenpito vuokranantajan kanssa

3.1 Vuokranantaja vastaa täysin kaikesta antamastaan informaatiosta (mukaan lukien kuvat, teksti ja kaikki muu sisältö) tarjottuun kohteeseen liittyen (”ilmoitukset”). Vuokranantaja vastaa myös ilmoitusten päivittämisestä ja varmistaa tarvittaessa, että ilmoitus on oikein käännetty. Mikäli ilmoitus on linkitetty automaattiseen käännöspalveluun, kuten Google Translate, vastaa vuokranantaja siitä, että annettu käännös on oikea. vuokranantajan on korjattava kaikki annetun käännöksen puutteet.

3.2 Mikäli matkailija löytää häntä kiinnostavan loma-asunnon, voi hän lähettää tiedustelun vuokranantajalle ilmoittamalla sukunimensä, sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa sekä kysymyksensä (“tiedustelu” tai “tiedustelut”). Tätä varten matkailijan ei tarvitse kirjautua sivustolle. Lähettämällä tiedustelun ja antamalla sähköpostiosoitteensa käyttäjä antaa suostumuksensa HomeAwaylle, jotta HomeAway voi lähettää käyttäjälle viestejä koskien tuotteita, palveluita ja lomaideoita. Käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa viestien vastaanottamisen klikkaamalla ”unsibscribe” -linkkiä tai ottamalla yhteyttä asiakastukeen.

3.3 Matkailija saa vahvistuksen HomeAwayltä, kun tiedustelu on lähetetty vuokranantajalle.

3.4 Vuokranantaja voi tämän jälkeen olla yhteydessä suoraan matkailijaan tiedusteluun liittyen. Matkailija ja vuokranantaja voivat olla myös yhteydessä toisiinsa sivuston kautta (tai muiden HomeAway-nettiportaalin työkalujen kautta).

3.5 Mikäli vuokranantaja on mahdollistanut verkkovarauksen, matkailija voi tehdä varauksen verkossa. Vuokranantajan on hyväksyttävä tai hylättävä varaus 24 tunnin kuluessa sen tekemisestä. Mikäli vuokranantaja on mahdollistanut verkkomaksamisen, voi matkailija, jonka varauksen vuokranantaja on vahvistanut, maksaa maksun luottokortillaan käyttämällä ulkoista maksupalvelun tarjoajaa, joka toimii käsitellyn tapahtuman myyjänä. Verkkomaksupalvelu toimii ulkoisen maksupalvelun tarjoajan yleisten sopimusehtojen mukaisesti, ja matkailija hyväksyy, ettei HomeAwayllä ole määräysvaltaa eikä vastuuta liittyen tällaiseen palveluun.

3.6 Matkailijan vuokranantajalle sivustolla lähettämät tiedustelut voivat sisältää matkailijan henkilökohtaisia tietoja (mukaan lukien sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja muuta matkailijan antamaa tietoa). Vuokranantaja voi käyttää näitä tietoja vastatessaan matkailijalle.

3.7 Matkailijan ja vuokranantajan välinen yhteydenpito HomeAwayn portaalin kautta ei saa sisältää sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita. Sivuston käyttäjien on hyvä huomioida, että kaikki yhteydenpito sivustolla (tai HomeAwayn portaalin kautta) tulee HomeAwayn työntekijöiden ja edustajien nähtäville. Lisäksi käyttäjien on myös huomioitava, että palveluntarjoaja voi turvallisuuden ja asiakastilin vaatimusten mukaisesti poistaa tai erottaa tällaisesta yhteydenpidosta tietoa (esimerkiksi sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita tai muuta sisältöä), jota palveluntarjoaja pitää sopimattomana tai lakien ja määräysten vastaisena.

3.8 HomeAway voi aika ajoin käyttää kolmannen osapuolen sähköpostipalvelimia tiedustelusähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanoton seurantaan. HomeAway voi analysoida tiedustelujen käyttötapoja kolmannen osapuolen seurantajärjestelmien raporttien mukaisesti. Palveluntarjoajan järjestelmä pitää viestejä tallessa vain rajoitetun ajan, ja viestit eivät mahdollisesti ole enää saatavilla sen jälkeen, kun viesti on toimitettu matkailijalle.

Matkailijan tulee tulostaa kaikki merkitykselliset viestit – esimerkiksi maksukuitti tai varausvahvistus.

3.9 HomeAwayllä ei ole vastuuta tai muutoin mainittua osallisuutta vuokranantajan ja matkailijan väliseen yhteydenpitoon.

 

4.         Rekisteröityminen ja tilin luominen

4.1 Käyttääkseen muita sivuston toimintoja kuin tiedustelun tekemistä, matkailijan on rekisteröidyttävä sivustolle. Rekisteröityä voivat kaikki oikeustoimikelpoiset henkilöt. Onnistuneesta rekisteröinnistä matkailija saa sivustolle käyttäjätilin (“tili”).

4.2 Saadakseen tilin matkailijan on noudatettava kaikkia HomeAwayn rekisteröintiprosessiin liittyviä ohjeita. Matkailija voi kirjautua tililleen käyttäen henkilökohtaista sähköpostiosoitettaan tai Facebook-tilin kirjautumistiedoilla klikkaamalla Facebookin sisäänkirjautumispainiketta rekisteröitymisnäytöllä.

4.3 Matkailijan tili sisältää tietoa, joka on sivustolla julkisesti muiden sivuston käyttäjien näkyvillä, vaikka he eivät olisi rekisteröityneet sivustolle. Tieto saattaa esimerkiksi näkyä Googlen hakukoneessa.

Tili sisältää muun muassa:

 • Käyttäjäprofiilisivun, jossa matkailijan profiilinimi on listattu pakollisena kenttänä. Muut henkilökohtaiset ja matkustustiedot ovat vapaaehtoisia ja Matkailijan harkinnan varassa;
 • Mahdollisuuden seurata tiettyjä kohteita;
 • Tallennetut suosikkikohteet;
 • Muistiinpanojen ja listojen luomisen;
 • Kommenttien tallentamisen kohteisiin;
 • Vuokrakohteiden arviointien laatimisen;
 • Linkin matkailijan Facebook-tiliin. Kirjautumalla sisään Facebook-profiililla tai linkittämällä tilin Facebookiin, matkailija hyväksyy kirjautumistietojensa välittämisen Facebookista ja sen, että sivustolla näytetään lista hänen Facebook-ystävistään, joilla myös on tili HomeAway Groupissa.  Tämä tieto on näkyvillä matkailijan käyttäjäprofiilisivulla;
 • Suosikkikohteiden ja listojen jakamisen muiden kanssa, esimerkiksi ystävien, perheen ja sosiaalisen median verkostojen kanssa; ja
 • Linkki vuokranantajien arvioihin (määritelty alla).

4.4 Matkailija voi lopettaa käyttäjätilinsä milloin tahansa. Matkailija voi myös purkaa tilinsä ja julkisen sivun Facebook-linkityksen milloin tahansa. Matkailija voi lopettaa tilinsä Facebook -linkityksen menemällä suoraan matkailijan profiiliasetussivulle. Matkailija ymmärtää ja hyväksyy, että vaikka hän poistaa tilinsä, HomeAway Group voi silti säilyttää itsellään tietoja tietosuojaselosteen sekä evästeitä koskevan ilmoituksen (Cookie Notice) mukaisesti. Matkailija ymmärtää ja hyväksyy, että hänen tietojaan käytetään tietosuojaselosteen sekä evästeitä koskevan ilmoituksen (Cookie Notice) mukaisesti. Matkailija ymmärtää ja hyväksyy myös, että hänen HomeAway Groupin kanssa tekemiinsä tapahtumiin liittyviä tietoja on voitu lähettää toisille sivustoille ja että tietoja voidaan säilyttää tällaisilla sivustoilla, esimerkiksi Googlessa, jos Googlen hakukonetekniikka on kopioinut sisältöä HomeAway Groupin sivustoilta tai järjestelmistä.

4.5 HomeAway käyttää myös Googlen analyysipalvelua Google Analyticsia keräämään tilastoja sivuston käytöstä. Lisätietoja on saatavissa tietosuojaselosteessa ja evästeitä koskevassa ilmoituksessa (Cookie Notice) sekä Googlen omassa tietosuojakäytännössä. Google voi kerätä tietoa useista palveluistaan mukaan lukien Google Analytics, Google Translate, Google Maps ja muut Googlen palvelut mukaan lukien YouTube. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että HomeAway Groupilla ei ole määräysvaltaa Googlen tiedonkeruuseen.

 

5.         HomeAwayn oikeudet ja velvollisuudet

5.1 HomeAway pyrkii julkaisemaan vuokranantajan toimittamat kuvat sivustollaan mahdollisimman tarkasti. Matkailijan kuitenkin tiedostaa, että ei-digitaalisten kuvien skannaaminen sekä kulloisenkin näyttöpäätteen asetukset saattavat aiheuttaa poikkeamia alkuperäisestä kuvasta. HomeAway ei vastaa tällaisista poikkeamasta.

5.2 Lisäksi matkailijan tiedostaa, että tietyn kohteen kuvien ja tietojen tarkkuudesta vastaa vuokranantaja eikä HomeAway.

5.3 HomeAway voi ajoittain suorittaa sivuston ja sen portaalin ja järjestelmän päivityksiä ja ylläpitotoimia. Nämä ylläpitotoimet saattavat rajoittaa sivuston toimivuutta. HomeAway pyrkii mahdollisuuksien mukaan ajoittamaan ylläpitotoimet sellaiseen ajankohtaan, että ne aiheuttavat vähiten haittaa matkailijan toimille.

5.4 Käyttäjien todentaminen internetissä on vaikeaa. HomeAway ei voi ottaa eikä sen voida olettaa ottavan mitään vastuuta jokaisen käyttäjän väitetyn henkilöllisyyden varmentamisesta. Palveluntarjoaja kehottaa matkailijoita ja vuokranantajia olemaan suoraan yhteydessä toistensa kanssa sivustolla olevilla keinoilla, vaikka tämäkään ei takaa yhteydenpidon toisena osapuolena olevan henkilön henkilöllisyyden oikeellisuutta. Palveluntarjoaja kehottaa matkailijoita ryhtymään muihin kohtuullisiin toimenpiteisiin, joilla matkailija voi varmistautua vuokranantajan identiteetistä ja kohteesta sekä varauksen tai ehdotetun varauksen keskeisistä yksityiskohdista. Käyttäjä sitoutuu (i) pitämään sekä palveluntarjoajan tilin että sähköpostitilinsä salasanan ja käyttäjätunnuksen salassa ja luottamuksellisena, sekä luovuttamaan mainitut tiedot vain tilinsä valtuutetuille käyttäjille; (ii) ohjeistamaan jokaista henkilöä, jolle käyttäjätunnus ja salasana annetaan, etteivät nämä paljasta tunnuksia asiaankuulumattomille henkilöille; (iii) ilmoittamaan palveluntarjoajalle välittömästi sekä valitsemaan uuden käyttäjätunnuksen ja salasanan, mikäli käyttäjä uskoo salasanansa joko palveluntarjoajan tiliin tai sähköpostitiliinsä saattaneen joutua asiaankuulumattoman henkilön tietoon; ja (iv) ilmoittamaan palveluntarjoajalle välittömästi, mikäli käyttäjään otetaan yhteyttä käyttäjätunnuksen ja salasanan pyytämiseksi. Lisäksi jos palveluntarjoaja epäilee tilin luvatonta käyttöä, käyttäjän tulee palveluntarjoajan pyynnöstä viipymättä muuttaa käyttäjätunnus ja salasana sekä ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita palveluntarjoaja saattaa kohtuudella pyytää. Palveluntarjoaja kehottaa käyttäjiä olemaan antamatta kenellekään tilinsä tai sähköpostitilinsä käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Jos käyttäjä kuitenkin antaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa tai jos käyttäjä ei ole riittävästi suojannut näitä tietoja, on käyttäjä vastuussa kaikista liiketoimista joita tällainen henkilö tekee käyttäen palveluntarjoajan tiliä ja/tai käyttäjän sähköpostitiliä, vaikka nämä liiketoimet olisivat vilpillisiä eikä käyttäjä ole halunnut tai aikonut niitä tehdä. HomeAway on vapaa kaikesta vastuusta tällaisissa tapauksissa.

5.5 Käyttäjä hyväksyy, että HomeAway ei ole vastuussa vuokranantajan henkilöllisyyden tarkistamisesta, vuokranantajan käyttäytymisestä, tai kohteen kunnosta taikka olemassaolosta.

5.6 HomeAwayllä on oikeus siirtää nämä yleiset sopimusehdot sekä luovuttaa alihankintaan kaikki tai osa yleisten sopimusehtojen mukaisista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan kolmannelle osapuolelle tai toiselle HomeAway Groupiin kuuluvalle yritykselle.  Tällaista luovutusta ei kuitenkaan tehdä tavalla, joka vähentäisi tai rajoittaisi käyttäjälle näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti annettuja takuita.

 

6.         Immateriaalioikeudet

6.1 Sivuston kaikki sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla ja tietokantaoikeuksilla. Sivuston kopioiminen osittain tai kokonaan mm. kopioimalla tekstejä, grafiikkaa tai muotoilua on kielletty.

6.2 Matkailija saa ladata, esittää tai tulostaa yksittäisiä sivuja sivustolta todisteeksi mistä tahansa sopimuksesta HomeAwayn kanssa, sekä säilyttää kopion varauksistaan. Asianomaisessa tiedostossa tai tulosteessa on oltava selkeästi teksti “© Copyright [Kuluva vuosi] HomeAway Sàrl - All Rights Reserved”.

6.3 Matkailija vakuuttaa, että hänellä on riittävät käyttöoikeudet kaikkiin sivustolle (tai HomeAwayn portaalille tai systeemille) lähettämiinsä tai tarjoamiinsa sisältöihin (mukaan lukien teksteihin tai kuviin).

6.4 Mikäli matkailijan tekemät arviot tai muu tarjoama sisältö sisältää tavaramerkkejä taikka muita rekisteröityjä tavaranimiä tai -merkkejä, matkailija vakuuttaa, että hänellä on oikeus käyttää niitä.

6.5 Toimittamalla mitä tahansa sisältöä sivustolle (mukaan lukien mutta rajoittumatta kaikki teksti, kuvaukset, arviot, valokuvat ja muu vastaava materiaali) matkailija myöntää Expedialle, HomeAwaylle ja kaikille näiden tytär- tai sisaryhtiöille yksinoikeudella rojaltivapaan, ikuisen, siirrettävän, peruuttamattoman ja täysin alilisensoitavan oikeuden käyttää, jäljentää, muokata, muuttaa, kääntää, jakaa, julkaista, luoda johdannaisia töitä ja julkisesti esitellä ja esittää kyseistä sisältöä missä tahansa välineessä missä tahansa maassa nyt tiedossa olevia tai myöhemmin ilmeneviä tarkoituksia varten.

 

7.         Matkailijan tilit, yhteydenpito ja arvioinnit

7.1 Matkailija sitoutuu antamaan vain täsmällistä ja oikeaa tietoa henkilöllisyydestään tileissään, profiilisivuillaan ja kaikessa muussa yhteydenpidossaan sivustolla, mukaan lukien kohteiden arvioinnit.

7.2 Palveluntarjoajan järjestelmien kautta saa lähettää vain sellaisia viestejä, joissa on kyse todellisista varaustiedusteluista. Palveluntarjoajan järjestelmien väärinkäyttö, erityisesti ei-toivottujen mainosviestien (roskaposti) lähettämiseksi, on kielletty. Samoin käyttäjien henkilökohtaisia tietoja ei saa lähettää kolmannelle osapuolelle, ellei lähettäjällä ole tähän kyseisten käyttäjien nimenomaista lupaa. Sähköpostit ja sivuston suositukset käyttäen ”suosittele tätä sivustoa” -toimintoa tulisi lähettää ainoastaan vastaanottajan suostumuksella. Käyttäjän on käsiteltävä toisia käyttäjiä koskevia henkilökohtaisia tietoja vähintään yhtä huolellisesti kuin omia luottamuksellisia tietojaan (käyttäen vähintään kohtuullisen tasoista huolenpitoa). käyttäjä vastaa kaikesta tällaisen tiedon väärinkäytöstä, häviämisestä tai laittomasta siirtämisestä.

7.3 Matkailijat voivat julkaista sivustolla arviointeja vuokranantajien kohteista (“matkailijan arvioinnit”). Vuokranantaja voi nähdä matkailijan arvioinnit ja vastata niihin (”vuokranantajan vastaus”). Lisätietoja matkailijan arvioinneista ja vuokranantajan vastauksista on saatavilla täällä. Vuokranantajilla on lisäksi mahdollisuus arvioida matkailijan vierailu (”vuokranantajan arvioinnit”). Tämä mahdollisuus annetaan sille vuokranantajalle, johon matkailija on yhteydessä. Vuokranantajan arviointeja ei saa käyttää kenenkään yksilön poissulkemiseksi tai syrjimiseksi . Matkailijan ainoa keino ja HomeAwayn ainoa velvollisuus liittyen vuokranantajan arviointeihin on sallia matkailijan julkaista matkailijan arviointi 14 päivän sisällä vuokranantajan tekemästä arvioinnista. Muutoin HomeAway ei ole minkäänlaisessa vastuussa matkailijan tai vuokranantajan arvioinneista. Matkailija tiedostaa ja hyväksyy, että HomeAway voi sallia muiden vuokranantajien, joihin matkailija on yhteydessä Sivuston kautta, nähdä edellä mainitun vuokranantajan arvioinnin. Lisätietoja vuokranantajien arvioinneista on saatavilla täällä.

7.4 Käyttäjä tiedostaa, ettei palveluntarjoaja varmista, eikä palveluntarjoajalla ole tähän todellista mahdollisuutta, matkailijan arviointien, vuokranantajan vastausten tai vuokranantajan arviointien todenmukaisuutta.

7.5 HomeAway edellyttää matkailijan arviointien, vuokranantajan vastausten, vuokranantajan arviointien ja kaiken muun HomeAwayn järjestelmiä käyttävän yhteydenpidon vastaavan sisältöä koskevia sääntöjä (Content Guidelines). HomeAway voi harkintansa mukaisesti kieltäytyä julkaisemasta näiden sääntöjen vastaisia julkaisuja.

7.6 HomeAway ei lähtökohtaisesti tarkista kenenkään henkilöllisyyttä. Mikäli matkailija epäilee, että vuokranantajan antamat tiedot ovat vääriä, voi matkailija ilmoittaa siitä palveluntarjoajalle yhteydenottolomakkeella (contact form).

7.7 HomeAway noudattaa toiminnassaan tietosuojaselostettaan. Lisätietoja on saatavilla tietosuojaselosteesta. Matkailija tiedostaa ja hyväksyy tietojensa käyttämisen tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla. Matkailijan on huomioitava, että vuokranantaja on yleisesti valtuuttanut HomeAwayn toimittamaan edelleen vuokranantajan yhteystiedot, (kuten puhelinnumeron) matkailijalle kohteen varaukseen liittyen. Matkailija voi pyytää näitä tietoja varauksen vakuudeksi tai vaihtoehtoisesti nämä tiedot voivat olla matkailijan saatavilla matkailijan tilin kautta.

 

8.          Immateriaalioikeuksien loukkaukset

Matkailija on velvollinen omalla kustannuksellaan puolustamaan, turvaamaan ja suojaamaan HomeAway Groupia ja kaikkia sen omistajia, toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä ja edustajia sellaisia väitteitä, vaatimuksia, vaateita, korvausvaateita, tappioita, vahingonkorvauksia, sakkoja, rangaistuksia tai muita kuluja tai kustannuksia vastaan, mukaan lukien mutta rajoittumatta kohtuulliset oikeudenkäyntikulut ja kirjanpitomaksut, joiden mukaan matkailijan: (a) sivustolle lataama aineisto tai sisältö; (b) sivuston tai kohteen käyttö; tai (c) mikä tahansa näiden yleisten sopimusehtojen rikkominen loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. HomeAway ilmoittaa matkailijalle viipymättä kaikista tällaisista esitetyistä väitteistä, vaateista tai muista vastaavista.

 

9.         Kielletty käyttö

Seuraava käyttö, suoraan tai epäsuorasti, on matkailijalta kiellettyä:

 • Sivuston, sen sisältöjen ja tietokantojen hyödyntäminen, monistaminen, levittäminen, toistaminen, muokkaaminen, kääntäminen, julkistaminen tai hajottaminen osiin missä muodossa tahansa automaattisin keinoin tai manuaalisten prosessien avulla;
 • Sivuston tai HomeAwayn portaalin tai järjestelmien sisältöjen valvominen hakuroboteilla tai muilla automaattisilla keinoilla; rajoitettuna poikkeuksena kuitenkin yleiset internetin hakukoneet (sisältämättä mitään sivustoa, hakukonetta tai muuta palvelua, joka tuottaa salaiseksi luokiteltuja listauksia tai mainoksia varattavista kohteista tai vastaavia tuloksia tai joka toimittaa HomeAwayn kanssa kilpailevia palveluja) ja ei-kaupalliset julkiset arkistot, jotka käyttävät työkaluja tiedon keräämiseen tarkoituksena vain hyperlinkkien esittäminen sivustolle, edellyttäen että edellä mainitut toiminnot käyttävät pysyvää IP-osoitetta tai pysyviä IP-osoitteita ja tunnistettavissa olevaa agenttia sekä noudattavat HomeAway robots.txt-tiedostoa;
 • Sivuston tai HomeAwayn portaalin tai järjestelmien käyttäminen muihin kuin yleisten sopimusehtojen mukaisiin tarkoituksiin;
 • Sivuston tai sen työkalujen ja palveluiden käyttö tarkoituksena varata tai tarjota vuokralle kohde, joka ei ole vahvistetulla listalla;
 • Minkä tahansa sivuston osan jäljentäminen toisella verkkosivulla tai muualla käyttäen mitä tahansa laitetta, mukaan lukien muun muassa sivuston ympärillä olevan kehyksen tai reuna-alueen käyttö tai minkä tahansa muun kehystekniikan käyttö, joka ympäröi sisäänsä minkä tahansa sivuston osan tai ulkomuodon tai kuvastaa tai toistaa minkä tahansa sivuston osan;
 • Sellaisten sisältöjen tai ohjelmien lataaminen sivustolle (tai HomeAwayn portaalille tai järjestelmiin), jotka laajuutensa tai koostumuksensa vuoksi saattavat vahingoittaa HomeAwayn tietokoneita tai verkkoja;
 • Sellaisten sisältöjen lataaminen sivustolle (tai HomeAwayn portaalille tai järjestelmiin), jotka loukkaavat sovellettavaa rikoslakia tai muuta lakia tai jotka kannustavat tällaiseen rikkomukseen;
 • Sivuston tai HomeAwayn portaalin tai järjestelmien käyttäminen tavalla, joka saattaa haitata jotain tietokonejärjestelmää tai verkostoa. Tämä sisältää viruksen tartuttamisen (tässä tarkoituksessa ”virus” tarkoittaa mitä tahansa ohjelman, joka otetaan käyttöön järjestelmässä tarkoituksellisesti ja joka aiheuttaa hyödytöntä ja/tai tuhoisaa toimintaa, kuten ärsyttävän viestin esittämistä tai järjestelmällistä tiedon päällekirjoitusta käyttäjän kovalevyllä);
 • Väärän, vilpillisen tai harhaanjohtavan tiedon lataaminen tai mikä tahansa teko, jota voidaan pitää tietojen kalasteluna (”phishing”) tai joka voisi johtaa rikosoikeudelliseen tai siviilioikeudelliseen vastuuseen;
 • Laittoman, uhkaavan, loukkaavan, herjaavan, häpäisevän, säädyttömän, vulgaarin, epäsiveellisen, hävyttömän, seksuaalisen, pornografisen tai rienaavan materiaalin lataaminen; ja
 • HomeAwayn tai HomeAway Groupin johonkin osaan viittaaminen tavalla, joka antaisi ymmärtää, että matkailija tai jokin Internet-sivu olisi HomeAwayn sponsoroima, hyväksymä tai sidoksissa HomeAwayhin tai HomeAway Groupin johonkin osaan.

 

10.       Sisällön poisto-oikeus

Matkailija vastaa siitä, että hänen sivuston kautta tai muutoin sivuston yhteydessä tapahtuva yhteydenpitonsa ja lataamansa sisältö, mukaan lukien matkailijan arvioinnit ja yhteydenpidon vuokranantajien kanssa, ei riko lakia tai minkään yksilön tai yrityksen oikeuksia, ei sisällä väärää tietoa, henkilökohtaisia loukkauksia, kunnianloukkauksia, panettelevaa tai häpäisevää sisältöä, tai tekijänoikeuksia, tietosuojalakeja taikka sisältöä koskevia sääntöjä (Content Guidelines) rikkovaa sisältöä. HomeAway voi tarkastaa mitä tahansa sivustolla, HomeAwayn portaalissa tai muussa järjestelmässä olevaa tietoa, ja poistaa kyseisen tiedon tai muuttaa sitä, jos tieto ei ole enää oikeaa ja ajantasaista. HomeAwaylla on oikeus välittömästi poistaa sivustolta mikä tahansa yhteydenpito tai sisältö, joka rikkoo näitä vaatimuksia, ja poistaa tai keskeyttää tähän millään tavoin liittyvän tilin käyttö. Edellä kuvatulla menettelyllä ei ole vaikutusta muiden oikeusturvakeinojen käyttöön.

 

11. Tiedoksiannot

11.1 Kaikki viestit palveluntarjoajalle tulee lähettää käyttäen yhteydenottolomaketta (contact form) tai postitse osoitteella c/o HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt, Saksa.

11.2     Tekijänoikeuksien loukkaamisia koskevien ilmoitusten tulee sisältää:

 • Ilmoittajan kotisoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
 • Tarkat tiedot kyseisestä sisällöstä (kuva tai teksti tulee liittää viestiin) sekä linkki kyseiselle nettisivulle; ja
 • Allekirjoitettu valaehtoinen vakuutus, josta selviää, että ilmoituksen tekijä:
  • On kyseisen teoksen yksinoikeudellisen käyttöoikeuden haltija; ja
  • Ei ole antanut suostumustaan kyseisen materiaalin käyttöön tässä muodossa.

 

12. HomeAwayn vastuu

12.1 Sivusto on tarkoitettu ainoastaan paikaksi, jossa matkailijat voivat tutustua vuokranantajien sivustolla tarjoamiin loma-asuntoihin, ja sivusto tarjoaa mahdollisuuden yhteydenpitoon matkailijan ja vuokranantajan välillä, tiedustelujen tekemiseen tai kohteen varaamiseen. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa matkailijan ja vuokranantajan välisestä sopimussuhteesta. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa varattavasta kohteesta tai vuokranantajan tai muun tahon toimista taikka laiminlyönneistä kohteeseen liittyen. Kaikkien kohteiden osalta matkailijan sopimus on suoraan vuokranantajan kanssa, ja vuokranantajan sopimusehdot pätevät varaukseen. Vuokranantajan sopimusehdot voivat rajoittaa ja/tai poissulkea vuokranantajan vastuuta matkailijaa kohtaan, ja matkailijaa kehotetaan tutustumaan vuokranantajan sopimusehtoihin ennen varauksen suorittamista.

12.2 Palveluntarjoaja ei huolehdi vuokranantajien tai matkailijoiden vastuuvakuutuksista riippumatta siitä, saako käyttäjä vakuutussuojan kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kautta. Matkailijoita neuvotaan hankkimaan matkavakuutus, sisältäen myös peruutussuojan, liittyen kohteen varaukseen vuokranantajalta, jos matkailija joutuu perumaan varauksen. Matkailijan velvollisuutena on varmistaa, että hänen hankkimansa vakuutussuoja on riittävä ja asianmukainen matkailijan tarpeisiin nähden.

12.3 HomeAway Group tai mikään sen tytär- tai sisaryhtiöistä, toimihenkilöistä, johtajista, konsulteista, edustajista ja/tai työntekijöistä tai HomeAway Groupiin kuuluvan yrityksen sivulla tarjotun työkalun kolmantena osapuolena toimiva toimittaja ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään epäsuorista, välillisistä, erityisistä tai satunnaisista vahingoista tai seuraamuksista, jotka perustuvat tai johtuvat (i) sivustosta, HomeAwan portaalista tai järjestelmistä, (ii) aineistosta tai sisällöstä jonka matkailija lähettää sivustolle, tai (iii) matkailijan sivuston käytöstä ja/tai mistään liiketoimesta käyttäjien välillä, vaikka HomeAwayta olisi neuvottu tällaisten vahinkojen tai seuraamusten mahdollisuudesta. Nämä vastuunrajoitukset pätevät riippumatta siitä, johtuvatko vahingot sopimuksen rikkomisesta, laiminlyönnistä tai minkälaisesta muusta toiminnasta tahansa. Mikäli käyttäjä on tyytymätön sivustoon (tai HomeAwayn portaaliin tai järjestelmiin) tai käyttäjä on eri mieltä jonkin yleisen sopimusehdon kanssa, äyttäjän ainoa ja yksinomainen keino on lopettaa sivuston käyttö. Nämä yleiset sopimusehdot eivät millään tavoin sulje pois tai rajoita HomeAway Groupin vastuuta sen laiminlyönneistä johtuvissa kuolemissa tai henkilövahingoissa, HomeAway Group syyllistyessä petokseen tai vilpilliseen vääristelyyn, taikka HomeAway Groupin pakottavan lainsäädännön perusteella seuraavaa vastuuta.

 

13. Muita määräyksiä

13.1 Näihin yleisiä sopimusehtoihin sovelletaan Sveitsin lakia ja ne kuuluvat sveitsiläisten tuomioistuinten tuomiovaltaan.

13.2 Nämä yleiset sopimusehdot, tietosuojaseloste ja evästeitä koskeva ilmoitus sisältävät koko sopimuksen HomeAwayn ja matkailijan välillä liittyen aihealueeseen.

13.3 HomeAway suosittelee, että matkailija tallentaa kopion yleisistä sopimusehdoista koneelleen omiin tiedostoihinsa tai säilyttää niitä tulosteena.

13.4 Vaikka HomeAway ei ryhtyisi toimenpiteisiin matkailijan tai muiden rikkoessa näitä yleisiä sopimusehtoja, tämä ei rajoita HomeAwayltä oikeutta toimia myöhemmissä tai vastaavissa rikkomustapauksissa.

13.5 Ehtojen otsikot ovat vain lukemisen helpottamiseksi eivätkä ne vaikuta yleisten sopimusehtojen tulkintaan.

13.6 Jos yksi tai useampi näiden yleisten sopimusehtojen ehdoista todetaan pätemättömäksi, ei se vaikuta millään lailla muiden ehtojen pätevyyteen tai voimassaoloon.

13.7 Käyttäjä, joka on luonnollinen henkilö (kuluttaja), voi saattaa HomeAwayn palveluun, sivustoon tai näihin yleisiin ehtoihin liittyvän riitaisan asian Euroopan komission verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumiin, joka on löydettävissä osoitteessa: http://ec.europa.eu/odr.


Viimeksi päivitetty: 28. kesäkuu 2016

check