Matkailijan yleiset sopimusehdot

 

Viimeksi päivitetty: 12.12. 2018                                                                                     

Lataa PDF-tiedostona

 1. Johdanto

1.1 Matkailijan yleiset sopimusehdot muodostavat sitovan sopimuksen HomeAway UK Ltd:n ja Matkailijan välillä. Käyttäessäsi sivustoa www.homeaway.fi tai HomeAwayn alustoja tai järjestelmiä, myös mobiilisovellusten kautta (matkapuhelimella, tabletilla tai muilla laitteilla tai liittymillä), tai siirtyessäsi niille (yhteisesti ”sivusto”), tiedostat, että suostut matkailijan yleisiin sopimusehtoihin ja sitoudut noudattamaan niitä. HomeAwayn toimintaa Euroopassa johtaa HomeAway UK Limited, jonka osoite on Level 25, Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH, Iso-Britannia (”HomeAway” ”meitä” ”meidän” ”me”). HomeAway on ExpediaGroup  Inc.:in (“Expedia”) välillinen tytäryhtiö Yhdysvalloissa. HomeAway Group (määritelty alla) tarjoaa verkkoalustan sekä erilaisia työkaluja, palveluita ja toimintoja, joiden avulla vuokranantaja voi tarjota loma-asuntokohteita vuokralle ja matkailijat voivat varata näitä loma-asuntoja (yhdessä ”Palvelut”). Palvelut tarjotaan maakohtaisten URL-osoitteiden, kuten XX-nimisen verkkosivuston, kautta. Sivuston kautta suoritettujen varausmaksujen käsittelystä (”Maksupalvelut”) vastaavat ulkopuoliset maksupalvelujen tarjoajat ja/tai HomeAway Sàrl (osoite: 48 Mount Street Upper, Dublin, D02 YY23, Ireland) ja Yhdysvaltain dollareina suoritettujen maksujen osalta HomeAway.com, Inc (osoite: 1011 W. Fifth Street, Suite 300, Austin, Texas 78703) (”HomeAway-maksut”).  Määrittelyn helpottamiseksi (mutta ei muuhun tarkoitukseen) näissä yleisissä sopimusehdoissa käytettäessä nimitystä “HomeAway-konserni” tarkoitetaan sillä Expedia Group  Inc.:iä ja muita sen sidosyhtiöitä tai tytäryhtiöitä, mukaan lukien HomeAway.

1.2 Nämä yleiset sopimusehdot (”Matkailijan yleiset sopimusehdot”) yhdessä tietosuojaselosteen kanssa sääntelevät sopimussuhdetta, jonka toisena osapuolena on HomeAway ja toisena osapuolena kuka tahansa yksilö, joka käyttää Sivustoa ja sen kautta tarjolla olevaa sisältöä tai palveluja matkailijana tai mahdollisena matkailijana, joka ei kuitenkaan käytä näitä vuokranantajan tai kohteen johtajan ominaisuudessa (kumpikin jäljempänä ”Matkailija” tai ”Sinä”). Matkailijoiksi luetaan myös henkilöt, jotka käyttävät Sivustoa saadakseen tietoja asuntokohteista sekä tehdäkseen varauksia vuokranantajien tarjoamiin kohteisiin joko liiketoiminta- tai vapaa-ajan tarkoituksia varten. Sivuston kautta tehtyihin lomavuokra-asuntojen varauksiin sovelletaan näitä matkailijan yleisiä sopimusehtoja, kun taas sivuston kautta tehtyihin hotellihuoneiden varauksiin sovelletaan Expedia Partners Solutionsin yleisiä sopimusehtoja.

1.3 Matkailijan HomeAwayn sivuston kautta tekemiin varauksiin  tai sivuston käyttöön sovelletaan ehtoja, jotka löytyvät siltä HomeAwayn sivustolta, jossa varaus tehtiin (ei siis välttämättä sivustolta, jossa kohde on alun perin ilmoitettu). Mikäli ne yleiset sopimusehdot sillä HomeAwayn sivustolla, josta kohde löytyi, sekä sillä sivustolla, jossa varaus tehtiin ovat ristiriidassa keskenään, yleiset sopimusehdot sillä sivustolla, jossa varaus tehtiin, saavat etusijan. Olet oikeutettu avaamaan Sivuston tai muutoin käyttämään Sivustoa ainoastaan sitoutumalla täysin Matkailijan yleisiin sopimusehtoihin.

1.4  HomeAway sallii Sivustolle rekisteröitymisen vain henkilöille, joiden oikeustoimikelpoisuutta ei ole rajoitettu. Tämän johdosta palveluja voivat käyttää ainoastaan 18 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat henkilöt.

1.5 HomeAway voi ajoittain tarkistaa ja muuttaa näitä Matkailijan yleisiä sopimusehtoja johtuen teknisestä kehityksestä, muutoksista liiketoiminnassa, uusista, muokatuista tai lopetetuista tuotteista tai toiminnoista tai muutoksista soveltuvassa lainsäädännössä. Sinulle ilmoitetaan 15 päivää etukäteen kaikista muutoksista näihin Matkailijan yleisiin sopimusehtoihin tai päätöksestämme irtisanoa nämä Matkailijan yleiset sopimusehdot. Me lähetämme ilmoitukset kyseisistä muutoksista tai irtisanomisesta sähköpostiosoitteeseesi. Matkailijan yleiset sopimusehdot ovat sinua sitovia ja sinun tulisi tarkistaa ehtojen viimeisin versio tältä sivulta aika ajoin.

1.6  HomeAway saattaa pyytää sinua toimittamaan henkilötietosi suoraan sille. HomeAway saattaa esimerkiksi pyytää sinua toimittamaan yhteystietosi, kuten koko nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, mahdollistaakseen Kohteen varauksen. Lisätietoja keräämistämme henkilötiedoista ja oikeuksistasi saat lukemalla tietosuojaselosteemme.

 

 1. Yleistä

2.1  Tällä Sivustolla Matkailijat voivat tarkastella vuokralle tarjottavia kohteita (”Kohde”) ja saada niistä tietoja. Kohteita tarjoavat vuokralle asunnon omistajat, vuokranantajat ja johtajat (kukin ”Vuokranantaja”). Vuokranantajista ja Matkailijoista käytetään jäljempänä yhteisnimitystä ”Käyttäjät”. Voimme myös tarjota muita työkaluja tai palveluja, joiden välityksellä Käyttäjät voivat olla yhteydessä toisiinsa ja sopia vuokrasopimuksia tai tehdä muita liiketoimia keskenään.

2.2 Sivusto toimii ainoastaan alustana, jossa käyttäjät voivat olla yhteydessä toisiinsa. Vuokrasopimukset tehdään ainoastaan Matkailijan ja Vuokranantajan välillä. HomeAway ei ole sopimusosapuoli eikä tule sopimusosapuoleksi Matkailijan ja Vuokranantajan välisessä sopimussuhteessa. HomeAway ei myöskään osallistu minkäänlaiseen sovitteluun mahdollisissa Matkailijan ja Vuokranantajan välisissä riitatilanteissa. Tiedostat ja hyväksyt sen, että Matkailija ja Vuokranantaja vastaavat keskinäisten sopimustensa velvoitteiden täyttämisestä, ja että HomeAway ei ole kyseisten sopimusten osapuoli, eikä toimi Vuokranantajien puolesta asiamiehenä ja että HomeAway:llä ei ole mitään vastuuta kyseisten sopimusten johdosta tai niihin liittyen. Edellä mainittu pätee, vaikka Sivusto mahdollistaakin Kohteen varauksen tai muiden työkalujen, Palveluiden tai tuotteiden käytön, koska HomeAway ei ole osapuoli Matkailijan ja Vuokranantajan välisessä vuokrasopimuksessa tai missään muussa Matkailijan ja Vuokranantajan välisessä sopimuksessa, eikä Vuokranantajia pidetä HomeAway-palvelun palveluntarjoajina. HomeAway ei ole Direktiivin (EU) 2015/2302 mukainen matkapakettien järjestäjä tai matkanvälittäjä.

2.3 Vuokranantajat voivat olla joko yksityisiä asuntojen omistajia, jotka toimivat kuluttajina ja tarjoavat kohteita kuluttajille tai toimia elinkeinoharjoittajina tarjoten kohteita kuluttajille. Jos teet vuokrasopimuksen kuluttajan asemassa toimivan Vuokranantajan kanssa, otathan huomioon, että kuluttajansuojalakia ei sovelleta Vuokranantajan kanssa tekemääsi sopimukseen. Vuokranantaja on vastuussa ainoastaan sen määrittämisestä, toimiiko se kuluttajana vai elinkeinoharjoittajana ja väitteistä, joita he esittävät Matkailijoille koskien asemaansa.

2.4 Matkailija on vastuussa kaikkien sellaisten lakien ja määräysten noudattamisesta, jotka soveltuvat Sivuston käyttöön, Sivustolla tarjottavien työkalujen, palveluiden ja tuotteiden käyttöön tai Matkailijan Sivustolla tai Sivuston käytön yhteydessä tekemiin maksutapahtumiin. Matkailijan tulee huomioida, että Vuokranantaja on velvollinen noudattamaan kaikkia lakeja ja määräyksiä, jotka soveltuvat Kohteen ilmoittamiseen ja vuokraamiseen sekä vuokraamisliiketoiminnan harjoittamiseen. Huomioithan, että vaikka me emme ole minkään vuokratoimen sopimusosapuoli eikä meillä ole mitään vastuuta siitä, että Sivustolla Ilmoitetut Kohteet ovat lakien tai asetusten mukaisia, tietyissä olosuhteissa HomeAway saattaa olla velvollinen antamaan tietoja joistakin Ilmoituksista tehdäkseen yhteistyötä viranomaisten kanssa tutkinnan, oikeudenkäynnin tai hallinnollisen menettelyn yhteydessä.

2.5  Matkailijan on maksettava HomeAwaylle palvelumaksu, kun Matkailija varaa Kohteen Sivustolta ( ks. ”Palvelumaksu”). Palvelumaksu kattaa Sivuston käytön ja sisältää mm. ympärivuorokautisen ja kaikkina viikonpäivinä tarjottavan käyttäjätuen. Palvelumaksu määräytyy prosenttiosuutena kokonaisvuokrasummasta. Vuokranantajan perimät lisämaksut ja vakuusmaksut voivat sisältyä vuokrasummaan. Riippuen Matkailijaan ja/tai Vuokranantajaan sovellettavasta lainsäädännöstä, palvelumaksuun saattaa tulla lisättäväksi (tai se voi sisältää) arvonlisäveron (ALV), oleskeluveron (kuten eritelty kohdassa 2.8) tai muita vastaavia välillisiä veroja. Vuokranantajat eivät saa rohkaista tai neuvoa Matkailijaa välttämään tai kiertämään HomeAwayn perimää palvelumaksua, ja Matkailija sitoutuu maksamaan palvelumaksun eikä yritä välttää tai kiertää sen maksua.

2.6 HomeAway saatetaan velvoittaa perimään ja maksamaan edelleen veroja (muun muassa arvonlisävero, myyntiin liittyviä veroja ja muita vastaavia veroja) palvelumaksusta. HomeAway toimittaa tarvittaessa Matkailijalle laskun, jossa eritellään palvelumaksusta perityt verot. Mikäli Matkailija on oikeutettu vapautukseen palvelumaksusta perittävistä välillisistä veroista tai muista vastaavista veroista, on Matkailijan toimitettava HomeAwaylle tarvittavat asiakirjat vapautuksen perusteeksi.

2.7  Jos Matkailija on arvonlisäverorekisteröity liikematkailija tai työntekijä yrityksessä, joka korvaa perityn arvonlisäveron, Matkailijan on toimitettava HomeAwaylle voimassaoleva arvonlisäveronumero ja laskutusosoite, jotta HomeAway voi tarvittaessa soveltaa palvelumaksuun käännettyä verovelvollisuutta. Jos Matkailijalla on laskutusosoite Isossa-Britanniassa, käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta ja tällöin sovelletaan säännöksiä Ison-Britannian arvonlisäverotuksesta.

2.8  Oleskeluveron periminen ja maksaminen: Matkailijan tulee maksaa oleskeluvero (jäljempänä olevan määritelmän mukaan). Oikeustila eri lainkäyttöalueilla voi vaihdella, mutta näitä veroja saatetaan vaatia perittäviksi ja maksettaviksi prosenttiosuutena Vuokranantajien asettamasta vuokrasummasta, päiväkohtaisena summana, vierasmääriin perustuvana summana tai muina muunnelmina, ja niitä kutsutaan joskus ”väliaikaisen asumisen veroiksi”, ”hotelliveroiksi”, ”majoitusveroiksi”, ”kaupunkiveroiksi”, ”huoneveroiksi” tai ”turistiveroiksi” (”Oleskeluverot”). Joillakin alueilla, kuten Ranskassa, ainoastaan 18 vuotta täyttäneet tai vanhemmat Matkailijat joutuvat maksamaan oleskeluveron. Muita poikkeuksia oleskeluveron maksuun voi olla voimassa, jolloin Matkailija vaatii hyvitystä asianomaiselta paikalliselta viranomaiselta, joka vastaa oleskeluveron perinnästä. Joissakin maissa, missä laki sallii sen, HomeAway saattaa periä ja maksaa oleskeluveron Vuokranantajien puolesta. Tällaisessa tapauksessa Vuokranantajalla ei ole minkäänlaista oikeutta ryhtyä oikeustoimiin, jotka liittyvät kyseisen veron perintään Matkailijoilta tai veron oleskelumaksuun kaupungille. Sellaisilla alueilla, joilla kyseistä menettelyä käytetään, Vuokranantajan on ohjeistettava ja valtuutettava HomeAway perimään oleskeluvero Matkailijoilta Vuokranantajan puolesta sekä suorittamaan muut kaupungin vaatimat veron ilmoittamiseen ja maksuun liittyvät toimet. Lakia 2017-1775, joka on päivätty 28. joulukuuta 2017, soveltaen Ranskan oleskeluveron perii HomeAway kaikissa oleskeluveron (”taxe de séjour au réel”) perimisen ja maksamisen toimeenpanneissa Ranskan kaupungeissa sijaitsevien lomavuokra-asuntojen varausten osalta.

2.9 Sivusto sisältää Vuokranantajien toimittamat kohdeilmoitukset sekä kolmannen osapuolen toimittamaa sisältöä. Vuokranantaja tai muu sisällön tuottaja vastaa sisällöstä. HomeAway ei ole missään vastuussa sisällöstä, vaan ainoastaan tarjoaa pääsyn sisältöön palveluna Matkailijalle ja tarjoaa keinon olla suoraan yhteydessä Vuokranantajaan Kohteisiin liittyvien tietojen saamiseksi sekä Kohteiden varaamiseksi ja vuokraamiseksi. Kaikki varaukset tehdään suoraan Vuokranantajan kanssa, ja sopimus tehdään Matkailijan ja ainoastaan Vuokranantajan välillä. Sopimus määrittää oikeuden käyttää Kohdetta, ja se voi sisältää velvollisuuksia lisämaksujen ja verojen maksusta. HomeAway ei ole sopimusosapuoli, eikä se ole vastuussa Matkailijaa kohtaan Vuokranantajan Kohteen tarjoamiseen liittyen. HomeAway ei hyväksy, tue, edusta eikä takaa Sivustolla olevien ilmoitusten tai minkään kolmannen osapuolen Sivustolla julkaisemien mielipiteiden tai muun sisällön totuudenmukaisuutta, oikeellisuutta tai luotettavuutta. Lausekkeen 10 nojalla ja alustan tarjoajan asemassa, HomeAway poistaa sisällön, jos se saa tietoonsa tai sille ilmoitetaan, että sisältö on laitonta.

 

 1. Kohdeilmoitukset ja yhteydenpito Vuokranantajan kanssa

3.1  Vuokranantaja vastaa täysin kaikista antamistaan tiedoista (mukaan lukien kuvat, teksti ja kaikki muu sisältö) tarjoamaansa Kohteeseen liittyen (”Ilmoitukset”). Vuokranantaja vastaa myös Ilmoitusten päivittämisestä ja varmistaa tarvittaessa, että Ilmoitus on oikein käännetty.

3.2  Jos Matkailija löytää häntä kiinnostavan loma-asunnon, voi hän lähettää Vuokranantajalle tietopyynnön (“Tiedustelu” tai “Tiedustelut”) ilmoittamalla nimensä ja kysymyksen. Tämä ei vaadi Matkailijalta kirjautumista Sivustolle. HomeAway voi tarjota ajoittain erilaisia sähköpostilla toimitettavia uutiskirjeitä, joiden avulla niiden palvelua parannetaan. Matkailijat voivat valita, haluavatko he vastaanottaa markkinointisähköpostia HomeAwayltä, ja he voivat peruuttaa näiden sähköpostiuutiskirjeiden tilauksensa milloin tahansa Viestintäkeskuksen (Communications Preference Centre) kautta. Tilausmuutosten voimaantulo saattaa kestää jonkin aikaa.

3.3  Matkailija saa vahvistuksen HomeAwayltä, kun Tiedustelu on lähetetty Vuokranantajalle.

3.4  Vuokranantaja voi tämän jälkeen olla yhteydessä suoraan Matkailijaan Tiedusteluun liittyen ja Matkailija ja Vuokranantaja voivat olla myös yhteydessä toisiinsa Sivuston kautta (ja muiden HomeAway-alustalla olevien työkalujen kautta).

3.5 Jos Vuokranantaja on mahdollistanut varausten tekemisen verkossa, Matkailija voi tehdä varauksen verkossa, ja Vuokranantajan on hyväksyttävä tai hylättävä varaus 24 tunnin kuluessa. Kun varaus maksetaan verkossa, Matkailija, jonka varauksen Vuokranantaja on vahvistanut, voi maksaa maksun luottokortillaan käyttämällä ulkoisen maksupalvelun tarjoajamme ja/tai HomeAway Paymentsin tarjoamaa maksukanavaa. Verkkomaksupalveluun sovelletaan ulkoisen maksupalvelun tarjoajan yleisiä sopimusehtoja tai HomeAway Paymentsin tapauksessa majoitusmaksujen perimistä koskevaa sopimusta, ja Matkailija tiedostaa ja hyväksyy, ettei HomeAwayllä ole määräysvaltaa eikä vastuuta tästä palvelusta (lukuun ottamatta HomeAway Paymentsin velvollisuuksia majoitusmaksujen perimistä koskevan sopimuksen mukaisesti).

3.6  Matkailijan ja Vuokranantajan välinen yhteydenpito HomeAway-alustan kautta ei saa sisältää sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita. Huomioithan, että kaikki yhteydenpito Sivustolla (tai HomeAway-alustan kautta) on HomeAwayn työntekijöiden ja edustajien nähtävillä  alustan tarjoamiseksi ja Matkailijan yleisten sopimusehtojen noudattamisen valvomiseksi.

3.7  HomeAway voi aika ajoin käyttää kolmannen osapuolen sähköpostipalvelimia Tiedustelusähköpostiviestien lähettämiseen ja niiden vastaanoton seurannan mahdollistamiseksi. HomeAway voi analysoida tiedustelujen käyttötapoja kolmannen osapuolen seurantajärjestelmien raporttien pohjalta. HomeAwayn järjestelmä tallentaa viestejä vain 3 vuoden ajan ja kyseiset viestit eivät välttämättä ole enää saatavilla sen jälkeen, kun ne on toimitettu sinulle.

Tulostathan kaikki sinulle merkitykselliset viestit, esimerkiksi maksukuitin tai varausvahvistuksen.

3.8  Vuokranantajilla ja Matkailijoilla on yksinomainen vastuu keskinäisen viestintänsä sisällöstä.

 

 1. Sijoitus ja näkyvyys hakutuloksissa

HomeAway ei voi taata, että Ilmoitukset näkyvät tietyssä järjestyksessä Sivuston hakutuloksissa. Hakujärjestys vaihtelee automaattisesti riippuen matkailijan käyttämistä suodattimista, matkailijan mieltymyksistä sekä Vuokranantajan ”Sijoituksesta”, joka koostuu kohteen ominaisuuksista, tarjotun käyttäjäkokemuksen laadusta ja varauksista maksetusta korvauksesta. Kohteen ominaisuuksien arviointi perustuu lukuisiin tekijöihin kuten matkailijoiden antamaan palautteeseen, palveluihin ja kohteen sijaintiin. Käyttäjäkokemuksen laadun arviointi perustuu lukuisiin tekijöihin kuten kalenterin tarkkuuteen, Vuokranantajan vastausaikoihin ja varausten hyväksymiseen, verkkovaraus- ja verkkomaksumahdollisuuksiin, hintojen yhdenmukaisuuteen ja koettuun vierailun laatuun. Varauksista maksettu korvaus on myös tekijä, joka vaikuttaa samankaltaisten kohteiden keskinäiseen sijoitukseen yllä mainittuja tekijöitä käyttäen. Mikäli ilmoituksen sijoitus perustuu tilaukseen voivat hakutulokset vaihdella riippuen yksittäisen Matkailijan käyttämistä hakukriteereistä. HomeAway varaa oikeuden automaattisesti soveltaa vaihtelevia algoritmeja tai käyttää eri menetelmiä optimoidakseen Sijoitukset yksittäisille Matkailijoille sekä markkinapaikalle kokonaisuutena. Emme takaa ulkopuolisilla sivustoilla jaettavien Ilmoitusten esiintyvyyttä kyseisillä ulkopuolisilla sivustoilla tietyssä järjestyksessä tai ollenkaan. Optimoidakseen sekä Vuokranantajien että Matkailijoiden hakukokemuksen ja parantaakseen Sijoitusprosessia, HomeAway varaa oikeuden suorittaa satunnaisia testejä, joiden kesto on rajoitettu, mutta jotka voivat aiheuttaa vaihtelua hakutuloksiin sekä siihen, kuinka Ilmoitukset näytetään.

 

 1. Rekisteröityminen ja tilin luominen

 

5.1 Käyttääkseen muita Sivuston toimintoja kuin Tiedustelun tekemistä, Matkailijan on rekisteröidyttävä Sivustolle. Rekisteröityä voivat kaikki oikeustoimikelpoiset henkilöt. Mikäli rekisteröinti onnistuu, Matkailija saa sivustolle käyttäjätilin (“Tili”).

5.2 Saadakseen Tilin Matkailijan on noudatettava kaikkia HomeAwayn rekisteröintiprosessiin liittyviä ohjeita. Matkailija voi rekisteröityä käyttäen henkilökohtaista sähköpostiosoitettaan tai Facebook-tilin kirjautumistiedoilla klikkaamalla Facebookin sisäänkirjautumispainiketta rekisteröitymisnäytöllä.

5.3 Matkailijan Tili sisältää tietoa, joka on Sivustolla julkisesti esillä, muiden Sivuston käyttäjien nähtävissä. Myös rekisteröitymättömät käyttäjät voivat nähdä nämä tiedot, nimittäin  tieto saattaa esimerkiksi näkyä Googlen hakukoneessa. Tili sisältää muun muassa:

 • Käyttäjäprofiilisivun eli ”Profiilini”-sivun, jossa Matkailijan profiilinimi on listattu pakollisena kenttänä. Muut henkilökohtaiset ja matkustustiedot ovat vapaaehtoisia ja Matkailijan harkinnan varassa;
 • Mahdollisuuden seurata tiettyjä Kohteita;
 • Mahdollisuuden tallentaa suosikkikohteet;
 • Mahdollisuuden luoda listoja tai muistiinpanoja;
 • Mahdollisuuden tallentaa kommentteja;
 • Laaditut arviot vuokratuista Kohteista;
 • Linkin Matkailijan Facebook-tiliin. Kirjautumalla sisään Facebook-profiililla tai linkittämällä tilin Facebookiin, Matkailija hyväksyy kirjautumistietojensa välittämisen Facebookista ja sen, että sivustolla näytetään lista hänen Facebook-ystävistään, joilla myös on tili HomeAway-konsernissa. Tämä tieto on näkyvillä Matkailijan käyttäjäprofiilisivulla;
 • Mahdollisuuden jakaa suosikkikohteita ja listoja  muiden kanssa, esimerkiksi ystävien, perheen ja sosiaalisen median verkostojen kanssa;
 • Linkin Vuokranantajien arvioihin (määritelty alla).

5.4 Verolainsäädännön vuoksi HomeAway voi joutua keräämään Matkailijalta asiaan kuuluvia verotietoja. Matkailija vastaa siitä, että annetut tiedot ovat oikeita, täydellisiä ja ajan tasalla.

5.5  Matkailija voi poistaa Tilinsä käytöstä milloin tahansa. Matkailija voi myös poistaa Tilinsä ja julkisen Facebook-sivun linkityksen milloin tahansa. Matkailija voi lopettaa Tilinsä linkityksen menemällä suoraan Matkailijan profiiliasetussivulle. Ymmärrät ja hyväksyt, että vaikka poistat tilisi, HomeAway-konserni voi silti säilyttää itsellään tietojasi sivuston tietosuojaselosteen sekä evästeitä koskevan ilmoituksen mukaisesti. Ymmärrät ja annat suostumuksesi siihen, että tietojasi käytetään tietosuojaselosteen sekä evästeitä koskevan ilmoituksen mukaisesti. Ymmärrät ja hyväksyt myös, että sinun HomeAway-konsernin kanssa tekemiin tapahtumiin liittyviä tietoja on voitu lähettää toisille sivustoille ja että tietoja voidaan säilyttää tällaisilla sivustoilla, esimerkiksi Googlessa, jos Googlen hakukonetekniikka on kopioinut sisältöä HomeAway-konsernin Sivustoilta tai järjestelmistä.

5.6 HomeAway käyttää myös Googlen analyysipalvelua Google Analyticsia keräämään tilastoja sivuston käytöstä. Lisätietoja tästä on saatavilla tietosuojaselosteessa ja evästeitä koskevassa ilmoituksessa sekä Googlen omassa tietosuojakäytännössä. Google voi kerätä tietoa useista palveluistaan mukaan lukien Google Analytics, Google Translate, Google Maps ja muut Googlen palvelut mukaan lukien YouTube. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että HomeAway Groupilla ei ole määräysvaltaa Googlen tiedonkeruuseen.
 

 1. HomeAwayn oikeudet ja velvollisuudet

6.1  HomeAway pyrkii julkaisemaan Vuokranantajan toimittamat kuvat Sivustollaan mahdollisimman tarkasti. Matkailijan tulee kuitenkin tiedostaa, että ei-digitaalisten kuvien skannaaminen sekä kulloisenkin näyttöpäätteen asetukset saattavat aiheuttaa poikkeamia alkuperäisestä kuvasta. HomeAway ei vastaa tällaisesta poikkeamasta.

6.2 Lisäksi sinun tulee tiedostaa, että HomeAway ei vastaa tietyn Kohteen kuvien ja tietojen tarkkuudesta, vaan siitä vastaa Vuokranantaja.

6.3  Käyttäjän todentaminen internetissä on vaikeaa. HomeAway ei voi ottaa eikä sen voida olettaa ottavan mitään vastuuta jokaisen Käyttäjän väitetyn henkilöllisyyden varmentamisesta. HomeAway kehottaa Matkailijoita ja Vuokranantajia olemaan suoraan yhteydessä toistensa kanssa Sivustolla olevilla keinoilla, vaikka tämäkään ei takaa yhteydenpidon toisena osapuolena olevan henkilön henkilöllisyyttä. Lisäksi HomeAway kehottaa Matkailijoita ryhtymään muihin kohtuullisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan varmistua Vuokranantajan henkilöllisyydestä ja Kohteesta sekä varauksen tai ehdotetun varauksen keskeisistä yksityiskohdista. Sitoudut (i) pitämään sekä HomeAway-tilisi että sähköpostitilisisalasanan ja käyttäjätunnuksen salassa ja luottamuksellisena ja luovuttamaan sen vain käyttäjille, jotka on valtuutettu käyttämään Tiliäsi, (ii) ohjeistamaan jokaista henkilöä, jolle käyttäjätunnus ja salasana annetaan, ettei tämä paljasta niitä kenellekään luvattomalle henkilölle, (iii) ilmoittamaan meille välittömästi sekä valitsemaan uuden käyttäjätunnuksen ja salasanan, jos uskot, että salasanasi joko HomeAway-tiliin tai sähköpostitiliisi on saattanut tulla luvattoman henkilön tietoon ja (iv) ilmoittamaan HomeAwaylle välittömästi, jos joku ottaa sinuun yhteyttä pyytääkseen käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. Mikäli HomeAway epäilee Tilin luvatonta käyttöä, sinun tulee pyynnöstämme viipymättä muuttaa käyttäjätunnuksesi ja salasanasi sekä ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita HomeAway saattaa kohtuudella pyytää. HomeAway kehottaa sinua olemaan antamatta kenellekään tilisi tai sähköpostitilisi käyttäjätunnusta ja salasanaa. Mikäli kuitenkin annat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi tai jos et ole pystynyt riittävästi suojaamaan näitä tietoja, olet vastuussa kaikista liiketoimista, joita kyseinen henkilö tekee käyttäen HomeAway-tiliäsi ja/tai  sähköpostitiliäsi, vaikka nämä liiketoimet olisivat vilpillisiä eikä Käyttäjä ole halunnut tai aikonut niitä tehdä. HomeAway:llä ei ole mitään vastuuta tällaisissa tapauksissa.

6.4 Sinä tiedostat, ettei HomeAway ole vastuussa Vuokranantajan henkilöllisyyden tarkistamisesta, Vuokranantajan käyttäytymisestä tai Kohteen luonteesta, kunnosta tai olemassaolosta.

6.5  HomeAway varaa oikeuden siirtää nämä Matkailijan yleiset sopimusehdot sekä luovuttaa tai antaa alihankintaan osan tai kaikki Matkailijan yleisten sopimusehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle tai jollekin muulle HomeAway-konserniin kuuluvalle yritykselle. Tätä ei kuitenkaan tehdä siten, että se vähentäisi sinulle näiden Matkailijan yleisten sopimusehtojen mukaisesti annettuja takuita.

 

 1. Immateriaalioikeudet

7.1   Sivuston kaikki sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla ja tietokantaoikeuksilla. Sivuston kopioiminen osittain tai kokonaan mm. kopioimalla tekstejä, grafiikkaa tai muotoilua on kiellettyä.

7.2  Matkailija saa ladata, esittää tai tulostaa yksittäisiä sivuja Sivustolta todisteeksi mistä tahansa sopimuksesta HomeAwayn kanssa ja säilyttää kopion varauksistaan. Asianomaisessa tiedostossa tai tulosteessa on oltava selkeästi teksti “© Copyright 2018 HomeAway - All Rights Reserved”.

7.3  Matkailija vakuuttaa, että hänellä on käyttöoikeudet Sivustolle (tai HomeAwayn alustalle tai järjestelmälle) lähettämiinsä tai tarjoamiinsa sisältöihin (mukaan lukien teksteihin tai kuviin).

7.4  Mikäli Matkailijan tekemät arviot tai muu tarjoama sisältö sisältää tavaramerkkejä tai muita yksinoikeudella suojattuja nimiä tai merkkejä, Matkailija vakuuttaa, että hänellä on oikeus käyttää niitä.

7.5 Tarjoamalla sisältöä Sivustolle, Matkailija myöntää ”HomeAway Group”:lle, ja kaikille konserniyhtiöille, yhteisellä tavaramerkillä toimiville ja/tai linkitetyille verkkosivustokumppaneille, joiden kautta HomeAway tarjoaa palvelua tai jakaa ilmoituksia (yhteisesti ”HomeAway kumppanit”) oikeudet sisältöön oikeudellisen suojan ajaksi ja asteittain sivuston tai muun median julkaisun ajaksi, oikeudet sisältöön sallittuja tarkoituksia varten, jotka määritellään ja esitellään jäljempänä, sovellettavissa määrin ja laissa säädetyissä rajoissa. Matkailijat luopuvat moraalisista oikeuksistaan tai myöntävät yksinoikeudella suojaamattoman rojaltivapaan, siirrettävän ja peruuttamattoman lisenssin HomeAway Group:lle Matkailijan moraalisten oikeuksien käyttämiseksi missä tahansa Sisällössä.

i) ”Sisältö” tarkoittaa kaikkea tekstiä, kuvauksia, arviointeja, valokuvia, kuvia ja mitä tahansa muuta sisältöä, jonka Matkailija lähettää sivustolle.

ii) ”Myönnetyt oikeudet” sisältävät seuraavat: yksinoikeudella suojaamattoman rojaltivapaan, siirrettävän, peruuttamattoman lisenssin Sisällön Sivustolla tai muussa mediassa julkaisemin ajaksi, jäljentää, kääntää, jakaa, julkaista, julkisesti esitellä ja esittää Sisältöä maailmanlaajuisesti.

iii) ”Sallitut tarkoitukset” sisältävät HomeAwayn ja Expedian, kaikkien tytär- ja muiden konserniyhtiöiden ja HomeAwayn ja Expedia Group, Inc.:n kumppanien Sisällön näyttämisen ja esittämisen Sivustolla ja kaikilla verkkosivustoilla ja missä tahansa mediassa, jotka ovat tiedossa tai kehitetään myöhemmin.

 

 1. Matkailijan tilit, yhteydenpito ja arvioinnit

8.1 Matkailijan tulee antaa vain täsmällistä ja oikeaa tietoa henkilöllisyydestään (mukaan lukien tiedot asuinmaasta) Tileillään ja profiilisivuillaan ja kaikessa muussa viestinnässä Sivustolla, myös Kohteiden arvioinneissa.

8.2  HomeAwayn järjestelmien kautta lähetettyjen viestien tulee liittyä ainoastaan aitoihin Varaustiedusteluihin. Ei-toivottujen mainosviestien (roskaposti) lähettäminen on kielletty. HomeAwayn järjestelmien väärinkäyttö Käyttäjien henkilökohtaisten tietojen lähettämiseen kolmannelle osapuolelle on myös kiellettyä, ellei lähettäjällä ole tähän nimenomaista lupaa. Sähköpostit ja Sivuston suositukset käyttäen ”suosittele tätä sivustoa” -toimintoa tulisi lähettää ainoastaan vastaanottajan suostumuksella.

8.3  Matkailijat, jotka ovat tehneet varauksen Sivuston kautta, voivat julkaista Sivustolla arviointeja Vuokranantajien Kohteista (”Matkailijan arvio”). Vuokranantaja voi nähdä Matkailijan arvioinnit ja vastata niihin. Lisätietoja Matkailijan arvioinneista ja Vuokranantajan arvioinneista on saatavilla täällä. Vuokranantajilla on myös mahdollisuus arvioida Matkailijan vierailu (”Vuokranantajan arvioinnit”). Tämä mahdollisuus annetaan Vuokranantajalle, johon Matkailija on yhteydessä. Vuokranantajan arviointeja ei voi käyttää kenenkään yksilön poissulkemiseksi tai syrjimiseksi. Kun joko Matkailija tai Vuokranantaja lähettää arvioinnin, on toisella osapuolella 14 päivää aikaa lähettää arviointi. Alustan tarjoajan ominaisuudessa HomeAway poistaa Sisällön, jos se saa tietoonsa tai sille ilmoitetaan, että Sisältö on laitonta. Lisäksi HomeAway voi kieltäytyä julkaisemasta tai poistaa Sisältöä, jonka HomeAway katsoo olevan sopimaton Sisällön ohjeiden kanssa.

Muutoin HomeAway ei ole minkäänlaisessa vastuussa Matkailijan tai Vuokranantajan arvioinneista ellei sen palvelun tarjoajan asemassa johtuvista velvollisuuksista (esimerkiksi laittomaksi ilmoitetun sisällön poistaminen) muuta johdu. Matkailija hyväksyy, että HomeAway voi sallia muiden Vuokranantajien, joihin Matkailija on yhteydessä Sivuston kautta, nähdä edellä mainitun Vuokranantajan arvioinnin. Lisätietoja Vuokranantajien arvioinneista on saatavilla täällä.

8.4  HomeAway ei varmista, eikä sillä ole todellista mahdollisuutta varmistaa,  Matkailijan arviointien, Vuokranantajan vastausten tai Vuokranantajan arviointien todenmukaisuutta.

8.5 HomeAway edellyttää Matkailijan arviointien, Vuokranantajan vastausten, Vuokranantajan arviointien sekä kaiken muun HomeAwayn järjestelmien kautta käytävän yhteydenpidon vastaavan Sisältöä koskevia sääntöjä (Content Guidelines). HomeAway voi kieltäytyä julkaisemasta näiden sääntöjen vastaisen julkaisun. HomeAway ei editoi tai muutoin muokkaa arvioita Matkailijan tai Vuokranantajan lukuun. Matkailija tai Vuokranantaja voi ottaa yhteyttä Asiakaspalveluun poistaakseen julkaisemansa arvion. HomeAway ilmoittaa käyttäjälle syyt, joiden vuoksi sisältöä ei ole näytetty tai se on poistettu verkkosivustolta, ja käyttäjä voi lähettää mahdolliset kommenttinsa HomeAwaylle.

Matkailija sitoutuu noudattamaan sovellettavia vienti- ja/tai kauppasaartolakeja. Lisäksi Matkailija vakuuttaa , että Matkailija ei ole Yhdysvaltain ylläpitämässä kiellettyjen osapuolten luettelossa ja että Matkailija on täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen tekemään sopimuksen HomeAwayn kanssa.

8.6  HomeAway ei lähtökohtaisesti tarkista kenenkään henkilöllisyyttä. Jos Matkailija epäilee, että Vuokranantaja on antanut virheellisiä tietoja, hän voi ilmoittaa siitä HomeAwaylle  täyttämällä yhteydenottolomakkeen.

8.7  HomeAway noudattaa Tietosuojaselostettaan. Lisätietoja on saatavilla Tietosuojaselosteesta. Matkailija hyväksyy tietojensa käyttämisen Tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla. Matkailijan on huomioitava, että Vuokranantaja on yleisesti valtuuttanut HomeAwayn toimittamaan edelleen Vuokranantajan yhteystiedot, mukaan lukien puhelinnumeron, Matkailijalle Kohteen varaukseen liittyen. Matkailija voi pyytää näitä tietoja varauksen vakuudeksi tai vaihtoehtoisesti nämä tiedot voivat olla Matkailijan saatavilla hänen Tilinsä kautta.

 

 1. Kiellot

Seuraava toiminta on Matkailijalta kiellettyä sekä suoraan että välillisesti:

 • mikä tahansa Sivuston, sen sisältöjen ja tietokantojen hyödyntäminen, monistaminen, levittäminen, toistaminen, muokkaaminen, kääntäminen, julkistaminen tai hajottaminen osiin automaattisin keinoin tai manuaalisten prosessien avulla
 • Sivuston tai HomeAwayn alustan tai järjestelmien sisältöjen valvominen hakuroboteilla tai muilla automaattisilla keinoilla; rajoitettuna poikkeuksena kuitenkin yleiset internetin hakukoneet (ei sisällä mitään sivustoa, hakukonetta tai muuta palvelua, joka tuottaa luokiteltuja listauksia tai mainoksia varattavista kohteista tai vastaavia tuloksia tai joka tuottaa HomeAwayn kanssa kilpailevia palveluja) ja ei-kaupalliset julkiset arkistot, jotka käyttävät työkaluja tiedon keräämiseen tarkoituksena vain hyperlinkkien esittäminen sivustolle, edellyttäen että edellä mainitut toiminnot tehdään pysyvästä tai pysyvistä IP-osoitteista käyttäen helposti tunnistettavissa olevaa agenttia sekä noudattaen HomeAwayn robots.txt-tiedostoa;
 • Sivuston tai HomeAwayn alustan tai järjestelmien käyttäminen muihin kuin Matkailijan yleisten sopimusehtojen mukaisiin tarkoituksiin;
 • Sivuston tai sen työkalujen ja palveluiden käyttö tarkoituksena varata tai tarjota vuokralle Kohde, joka ei ole vahvistetulla Listalla;
 • Minkä tahansa Sivuston osan jäljentäminen toisella verkkosivulla tai muualla käyttäen mitä tahansa laitetta, mukaan lukien muun muassa Sivuston ympärillä olevan kehyksen tai reuna-alueen käyttö tai minkä tahansa muun kehystekniikan käyttö, joka ympäröi sisäänsä minkä tahansa sivuston osan tai ulkomuodon tai kuvastaa tai toistaa minkä tahansa sivuston osan;
 • Sellaisten sisältöjen tai ohjelmien lataaminen tai lähettäminen Sivustolle (tai HomeAwayn alustalle tai järjestelmiin), jotka laajuutensa tai luonteensa vuoksi saattavat vahingoittaa HomeAwayn tietokoneita tai verkkoja;
 • Sellaisten sisältöjen sisällyttäminen Sivustolle (tai HomeAwayn alustalle tai järjestelmiin), jotka rikkovat sovellettavaa rikoslakia tai muuta lakia tai jotka kannustavat tällaiseen rikkomukseen;
 • Sivuston tai HomeAwayn alustan tai järjestelmien käyttäminen tavalla, joka saattaa haitata jotain tietokonejärjestelmää tai verkostoa, mukaan lukien viruksen tartuttaminen (tässä tarkoituksessa ”virus” käsittää minkä tahansa ohjelman, joka otetaan käyttöön järjestelmässä tarkoituksellisesti ja joka aiheuttaa hyödytöntä ja/tai tuhoisaa toimintaa, kuten ärsyttävän viestin esittämistä tai järjestelmällistä tiedon päällekirjoitusta käyttäjän kovalevyllä)
 • väärän, vilpillisen tai harhaanjohtavan tiedon lisääminen tai lähettäminen, tai mikä tahansa teko, jota voidaan pitää primäärisenä, sekundäärisenä tai muuna tietojen kalasteluna (”phishing”) tai joka voisi johtaa rikosoikeudelliseen tai siviilioikeudelliseen vastuuseen
 • laittoman, uhkaavan, loukkaavan, herjaavan, häpäisevän, säädyttömän, vulgäärin, epäsiveellisen, hävyttömän, seksuaalisen, pornografisen tai rienaavan materiaalin lataaminen tai lähettäminen, tai
 • HomeAwayhin tai HomeAway-konsernin johonkin yhtiöön viittaaminen tavalla, joka antaisi ymmärtää, että Matkailija tai jokin internetsivu olisi HomeAwayn sponsoroima, hyväksymä tai sidoksissa HomeAwayhin tai HomeAway-konsernin johonkin yhtiöön. 
 1.  Oikeus sisällön poistoon

Matkailija vastaa siitä, että hänen Sivuston välityksellä tai sen yhteydessä tapahtuva yhteydenpitonsa ja julkaisemansa sisältö, mukaan lukien Matkailijan Arvioinnit ja yhteydenpito Vuokranantajien kanssa, eivät riko lakia tai kenenkään yksilön tai yrityksen oikeuksia, eivät sisällä virheellistä tietoa eivätkä henkilökohtaisesti loukkaavaa, kunniaa loukkaavaa sisältöä taikka panettelevaa tai häpäisevää sisältöä tai tekijänoikeuksia, tietosuojalakeja tai Sisältöohjeita rikkovaa sisältöä. HomeAway voi tarkastaa minkä tahansa tiedon Sivustolla, HomeAwayn alustalla tai muussa järjestelmässä ja poistaa tiedon tai muuttaa sitä, jos tieto ei ole enää paikkaansa pitävää tai ajantasaista. Rajoittamatta mitään muita käytettävissä olevia korjaustoimenpiteitä, HomeAway on oikeutettu poistamaan välittömästi Sivustolta minkä tahansa yhteydenpidon tai muun sisällön, joka rikkoo edellä mainittuja vaatimuksia, ja keskeyttää tai rajoittaa minkä tahansa tähän liittyvän Tilin käyttöä. Käyttäjälle ilmoitetaan syistä, joiden vuoksi kyseisiin toimenpiteisiin on ryhdytty, ja hänellä on mahdollisuus lähettää kommenttinsa HomeAwaylle.

 

 1. Tiedoksiannot ja tekijänoikeuksiin liittyvät valitukset

11.1  Jos haluat tehdä valituksen tai olla meihin muutoin yhteydessä, ota yhteyttä Asiakaspalveluun tai lähetä meille kirje postitse osoitteeseen c/o HomeAway UK Ltd 25th Floor, Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH, Iso-Britannia.

11.2  HomeAway.com Inc. kunnioittaa muiden tekijänoikeuksia ja odottaa Vuokranantajien tekevän samoin. HomeAway noudattaa toimintatapaa, jonka mukaisesti se ei salli käyttäjien julkaista mitään aineistoa, joka rikkoo muiden tekijänoikeuksia, ja tarvittaessa HomeAway sulkee toistuvasti rikkomuksiin syyllistyvien tilaajien ja tilinhaltijoiden tilin. Sääntöjen vastaisen aineiston toistuva julkaiseminen johtaa palvelun käyttöoikeuden päättämiseen.

Voit tehdä ilmoituksen sivustolla tai sen välityksellä tapahtuvasta tekijänoikeusrikkomuksesta lähettämällä meille ilmoituksen osoitteeseen HA-Copyright@expedia.com antamalla seuraavat tiedot:

 • Osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostisi;
 • Tarkat tiedot ilmoitettavasta sisällöstä (kopio kuvasta tai tekstistä), mukaan lukien seuraavat tiedot:
 1. Yksilöity tekijänoikeuden suojaama teos, jota väitetään loukatun, mukaan lukien kopiot alkuperäisteoksesta tai linkki siihen; ja
 2. Yksilöity aineisto, jossa rikkomuksen väitetään esiintyvän tai, jonka väitetään olevan rikkovan aineiston tai toiminnan kohteena, antaen riittävät tiedot, joiden perusteella voimme löytää aineiston; sekä
 • Muodollinen vakuutus, jossa vahvistetaan, että sinulla:
 1. On yksinomainen käyttöoikeus teokseen ja
 2. Et ole valtuuttanut asianomaisen aineiston käyttöä kyseisessä muodossa.

 

 1.  HomeAwayn vastuu

12.1  Sivusto on ainoastaan alusta, jonka kautta voit tutustua Vuokranantajien Sivustolla tarjoamiin Kohteisiin, olla yhteydessä Vuokranantajaan koskien mahdollisia tiedusteluja tai kysymyksiä ja Kohteen varaamista. Emme ole vastuussa mistään Vuokranantajan kanssa tekemästäsi sopimuksesta tai varaamastasi Kohteesta, lukuun ottamatta sitä, että keräämme verotietoja ja/tai Oleskeluveroa Vuokranantajan puolesta. Emme myöskään vastaa Vuokranantajan tai muun henkilön tai tahon toimista tai laiminlyönneistä Kohteeseen liittyen. Kaikkien Kohteiden suhteen teet sopimuksen Vuokranantajan kanssa ja Vuokranantajan sopimusehtoja sovelletaan varaukseesi. Nämä sopimusehdot voivat rajoittaa ja/tai poissulkea Vuokranantajan vastuuta sinua kohtaan, ja siten sinua kehotetaan tutustumaan sopimusehtoihin perusteellisesti ennen varauksen tekemistä.

12.2  HomeAway ei huolehdi Vuokranantajien tai Matkailijoiden vastuuvakuutuksista riippumatta siitä, saako käyttäjä vakuutussuojan kolmannen osapuolen palveluntarjoajamme kautta. Matkailijoita kehotetaan hankkimaan sopiva matkavakuutus kattamaan Kohteen varauksen Vuokranantajalta, myös siinä tapauksessa, että Matkailija joutuu perumaan varauksensa. Matkailijan velvollisuutena on varmistaa, että hänen hankkimansa vakuutussuoja on riittävä ja asianmukainen Matkailijan tarpeisiin nähden.

12.3  Kuluttajana sinulla on tiettyjä oikeuksia (mukaan lukien se, että tarjoamme palvelut noudattaen kohtuullista huolellisuutta ja taitoa). Mikään näissä Matkailijan yleisissä sopimusehdoissa ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi. Lisätietoja lakisääteisistä oikeuksistasi saat kuluttajaneuvonnan verkkosivustolla www.adviceguide.org.uk tai soittamalla numeroon +44 345 404 0506.

12.4  Palvelualustan tarjoajana HomeAway on vastuussa virheestään. Olemme vastuussa Matkailijan kärsimästä menetyksestä tai vahingosta, joka on ennustettavissa oleva tulos siitä, että rikomme näitä ehtoja, tai siitä, että emme noudata kohtuullista huolellisuutta tai vaadittavia taitoja. HomeAway ei ole vastuussa mistään menetyksestä tai vahingoista, joka ei ole ennustettavissa. Menetys tai vahinko on ennustettavissa, jos on selvää, että se tulee tapahtumaan, tai jos sillä hetkellä, kun näihin ehtoihin sitouduttiin, sekä HomeAway että Matkailija olivat tietoisia, että se saattaa tapahtua, esimerkiksi siten, jos käsittelit aihetta kanssamme.

12.5 HomeAway ei ole vastuussa mistään vaatimuksista, kanteista, vaateista, takaisinsaannista, menetyksistä, vahingoista, sakoista, rangaistuksista tai minkäänlaisista muista kuluista tai kustannuksista, mukaan luettuna erityisesti kohtuulliset oikeudenkäyntikustannukset (”Vaatimukset”), joita kolmannet puolet esittävät olettaen, johtuen tai liittyen johonkin seuraavista: (a) Sivustolle tarjoamasi aineistoon tai sisältöön; (b) käyttämästäsi sisällöstä Sivustolla; (c) näiden Matkailijan yleisten sopimusehtojen rikkomuksestasi; tai (d) Kohteen käytöstäsi. HomeAway antaa Matkailijalle pikaisesti ilmoituksen kyseisistä vaatimuksista.  Jos olet tyytymätön Sivustoon (tai HomeAwayn alustaan tai järjestelmiin) tai jos et ole samaa mieltä Matkailijan yleisten sopimusehtojen jostakin kohdasta, sinun ainoa ja yksinomainen keino HomeAwaytä kohtaan on lopettaa Sivuston käyttö. Nämä Matkailijan yleiset sopimusehdot eivät millään tavoin sulje pois tai rajoita HomeAway-konsernin vastuuta sen laiminlyönneistä johtuvissa kuolemantapauksissa tai henkilövahingoissa eikä myöskään silloin, jos HomeAway-konserni syyllistyy petokseen tai vilpilliseen vääristelyyn.

 

 1.  Muita määräyksiä

13.1  Nämä Matkailijan yleiset sopimusehdot ovat Englannin ja Walesin lakien alaiset, ja ne kuuluvat englantilaisten tuomioistuinten yksinomaiseen tuomiopiiriin tämän rajoittamatta soveltuvaa oikeutta tai sen tuomioistuinten toimivaltaisuutta, missä Matkailija asuu. Esimerkiksi Ranskan oikeuden pakottavat säännökset soveltuvat ja Ranskan tuomioistuimet ovat toimivaltaisia niihin Matkailijoihin nähden, jotka asuvat Ranskassa.

13.2  Nämä Matkailijan yleiset sopimusehdot, tietosuojaseloste ja evästeitä koskeva ilmoitus sisältävät koko sopimuksen HomeAwayn ja Matkailijan välillä heidän väliseen toimintaansa liittyen.

13.3 HomeAway suosittelee, että tallennat kopion näistä Matkailijan yleisistä sopimusehdoista erikseen laitteellesi tai säilytät niitä tulosteena.

13.4  Vaikka HomeAway ei ryhdy toimenpiteisiin, jos Matkailija tai muut rikkovat näitä Matkailijan yleisiä sopimusehtoja, ei tämä poista HomeAwayltä oikeutta toimia myöhemmissä tai vastaavissa rikkomustapauksissa.

13.5  Ehtojen otsikot ovat vain lukemisen helpottamiseksi eikä niillä ole vaikutusta Matkailijan yleisten sopimusehtojen tulkintaan.

13.6  Euroopan komission verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi on saatavilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/odr.

 

 

check