Kilpailuehdot Aito Lentotornihuoneisto -kilpailuun ("Kilpailu")

Osallistumalla Kilpailuun hyväksyt nämä kilpailuehdot (“Kilpailuehdot”).  Kilpailuun liittyvä mainosmateriaali, sisältäen kaiken tiedon siitä, miten Kilpailuun osallistutaan, on myös osa Kilpailuehtoja.  Mikäli mainosmateriaalin ehtojen ja Kilpailuehtojen välillä on eroavaisuuksia, Kilpailuehdot ovat ensisijaisia mainosmateriaaliin nähden.

1.         Kilpailun järjestäjä on HomeAway UK Limited, osoitteessa: Level 25 Portland House, Bressenden Place, Lontoo SW1E 5BH ("HomeAway").

2.         Osallistujien on oltava vähintään 18-vuotiaita ja heidän virallisen asuinpaikkansa on oltava Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa tai Suomessa.  Kilpailuun eivät voi osallistua HomeAwayn tai minkään sen tytär- tai osakkuusyhtiön työntekijät tai asiamiehet eivätkä heidän perheen- tai kotitalouksien jäsenensä. Kilpailuun eivät voi myöskään osallistua Kilpailun järjestelyihin muuten osallistuneet henkilöt (sisältäen Swedavia AB:n ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden työntekijät sekä heidän  perheen- tai kotitalouksien jäsenensä). HomeAway varaa oikeuden vaatia osallistujia todistamaan kelpoisuutensa osallistua Kilpailuun.  Mikäli todetaan, että voittaja ei ole kelvollinen osallistumaan Kilpailuun, HomeAway varaa oikeuden antaa Palkinto toiselle osallistujalle ja vaatia palauttamaan jo annettu Palkinto.

3.         Kilpailu alkaa kello 02.01 Keski-Euroopan aikaa (CET) 12. kesäkuuta 2017, ja kaikki osallistumiset tulee olla vastaanotettu viimeistään kello 11.59 Keski-Euroopan aikaa (CET) 30. heinäkuuta 2017.

4.          Kilpailua mainostetaan Kilpailun kotisivuilla, jotka sijaitsevat HomeAwayn verkkosivulla Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa URL-osoitteessa: https://www.homeaway.se/arlanda/, https://www.homeaway.no/arlanda/, https://www.homeaway.dk/arlanda/, https://www.homeaway.fi/arlanda/ ("Verkkosivu"). Osallistuaksesi Kilpailuun sinun on vastattava kysymykseen "Mitä haluaisit kokea, jos pääsisit majoittumaan vanhaan lennonjohtotorniin tehtyyn tyylikkääseen asuntoon?" käyttämällä vastaukseen enintään 140 merkkiä ja ilmoitettava nimesi, sähköpostiosoitteesi ja postiosoitteesi Verkkosivulla olevan osallistumislomakkeen kautta. Sinun on myös ilmoitettava hyväksyväsi Kilpailun ehdot merkitsemällä kyseinen ruutu ja valitsemalla, haluatko vastaanottaa markkinointiviestejä sähköpostilla HomeAwayltä ja/tai Swedavia AB:lta napsauttamalla kyseistä ruutua tai kyseisiä ruutuja. Voit lopettaa  sähköpostiviestien lähettämisen milloin tahansa.  Muulla tavoin toimitettuja osallistumisia ei hyväksytä: vain virallisen osallistumisjärjestelmän kautta jätetyt osallistumiset hyväksytään.  Kilpailuun osallistuminen on kiellettyä käyttäen komentoja, makroja tai mitä tahansa muuta automatisoitua osallistumistapaa tai järjestelmää.  Osallistumiset näiden keinojen avulla (tai osallistumiset, jotka vaikuttavat näin tehdyiltä) mitätöidään.  Kaikki epäselvät, epätäydelliset tai vilpilliset osallistumiset hylätään.  Osallistujat saavat osallistua Kilpailuun enintään yhden [1] kerran.  Jokainen osallistuminen tämän kerran lisäksi voidaan hylätä.

5.         Palkintoja on kaiken kaikkiaan yhteensä neljä (4): yksi (1) palkinto annetaan osallistujalle, joka on Ruotsista; yksi (1) palkinto annetaan osallistujalle, joka on Tanskasta; yksi (1) palkinto annetaan osallistujalle, joka on Norjasta ja yksi (1) palkinto annetaan osallistujalle, joka on Suomesta.

Jokainen voittaja saa seuraavan palkinnon ("Palkinto"):

1) 24 tunnin oleskelu voittajalle ja enintään kolmelle vieraalle Aidossa Lentotornihuoneistossa, joka sijaitsee Arlandan lentokentällä Tukholmassa

2) VIP-koordinaattori, joka tapaa voittajan ja hänen vieraansa heidän lennollaan ja saattaa heidät sisäänkirjautumaan Aitoon Lentotornihuoneistoon

3) Lähdön yhteydessä pääsy Loungeen Voittajalle ja hänen vierailleen arvoltaan €25 (sisältäen ALV) per henkilö.

 

4) Illallinen voittajalle ja hänen vierailleen "Pontus in the air" -ravintolassa Tukholmassa Arlandan lentokentällä, arvo enintään 80 euroa henkilöä kohti (sisältäen ALV).

5) Opastettu vierailu nykyisin käytössä olevaan lennonjohtotorniin

6) Kolmen (3) yön majoitus voittajalle ja enintään kolmelle vieraalle HomeAwayn loma‑asunnossa ("HomeAwayn Loma-asunto"), joka sijaitsee joko Tukholmassa, Oslossa, Helsingissä tai Kööpenhaminassa ja

7) Voittajalle ja enintään kolmelle vieraalle turistiluokan meno-paluumatkan kustannukset Tukholmassa Arlandan lentokentän ja HomeAwayn Loma-Asunnon välillä 500 euroon asti (sisältäen ALV) henkilöä kohti.  HomeAway varaa kyseiset matkat ja maksaa kyseiset matkakustannukset alla olevan kohdan 6 mukaisesti.   

6.         Palkintoihin sovelletaan seuraavia ehtoja:

(a)        Oleskelu Aidossa Lentotornihuoneistossa on käytettävissä vain seuraavina päivinä:

·       Ruotsin voittajalle: Sisäänkirjautuminen 4. syyskuuta 2017,
uloskirjautuminen 5. syyskuuta 2017

·       Tanskan voittajalle: Sisäänkirjautuminen 6. syyskuuta 2017,
uloskirjautuminen 7. syyskuuta 2017

·       Norjan voittajalle: Sisäänkirjautuminen 11. syyskuuta 2017,
uloskirjautuminen 12. syyskuuta 2017

·       Suomen voittajalle: Sisäänkirjautuminen 15. syyskuuta 2017,
uloskirjautuminen 16. syyskuuta 2017

(b)            Aito Lentotornihuoneisto ei ole esteetön tai pyörätuoliystävällinen.

(c)             Kukin Voittaja voi valita pääkaupungin, jossa hän haluaa majoittua. Vaihtoehdot ovat Tukholma, Oslo, Helsinki ja Kööpenhamina.  HomeAway valitsee sen jälkeen HomeAwayn Kiinteistön kyseisestä kaupungista.  Majoittumisen HomeAwayn Kiinteistössä tulee tapahtua kolmena peräkkäisenä yönä sen jälkeen, kun Voittaja on ollut Aidossa Lentotornihuoneistossa.

(d)            Kuljetukset: HomeAway ja kukin Voittaja tekevät yhteistyötä mahdollistaakseen Tukholmassa Arlandan lentokentän ja HomeAwayn Loma-Asunnon välisen matkan toteuttamisen enintään 500 euron hintaan henkilöä kohden (mukaan lukien kaikki mahdolliset verot).  Voittajan on toimittava hyvässä yhteistyössä HomeAwayn kanssa asianmukaisen kuljetuksen järjestämiseksi.  Kun tällainen kuljetus on sovittu ja valittu, HomeAway varaa ja maksaa kuljetuksen Voittajan ja hänen vieraidensa puolesta. Kaikki lennot varataan vain turistiluokkaan.  Matkaan voi kohdistua lentoyhtiöiden asettamia lisäehtoja, -käytäntöjä ja periaatteita.  Jos matkaa ei ole vahvistettu 10 työpäivän kuluessa Palkinnon vastaanottamisesta (vahvistussähköpostiviestin lähettämisestä Voittajalle), koska Voittaja ei ole tehnyt yhteistyötä HomeAwayn kanssa, HomeAway pidättää oikeuden peruuttaa Palkinto ilman minkäänlaisia velvollisuuksia Voittajaa (tai hänen vieraitaan) kohtaan, ja ilman minkäänlaista velvoitetta tarjota vaihtoehtoista palkintoa tai korvausta.  Jos Voittaja haluaa järjestää kuljetukset, joiden kustannus ylittää 500 euroa (sisältäen ALV) henkilöä kohti, hän on henkilökohtaisesti vastuussa siitä määrästä kuljetuskustannuksista, joka ylittää 500 euroa (sisältäen ALV) henkilöä kohti.

(e)            Palkinnon voittaja on velvollinen maksamaan kaikki kulut, joita ei ole erikseen mainittu näissä Kilpailuehdoissa, mukaan lukien (soveltuvin osin) ateriakustannukset, käyttöraha, vakuutusmaksut, edellä mainittujen ja HomeAwayn osana Palkintoa maksamien kuljetuskustannusten ylittävät kuljetuskustannukset sekä muut satunnaiset lisäkustannukset.  Jos voittaja päättää matkustaa alle kolmen vieraan kanssa, voittajalle ei korvata osuutta, joka Palkinnosta jää täten käyttämättä, eikä HomeAwayllä ole tämän johdosta ylimääräisiä velvollisuuksia Voittajaa kohtaan.  Jos voittajan vieras on alaikäinen, tämän tulee olla vähintään viisi vuotta vanha sekä matkustaa vanhempansa tai laillisen huoltajansa kanssa siten, että vanhempi tai huoltaja on joko voittaja tai yksi hänen vieraistaan. Voittaja ja hänen vieraansa ovat vastuussa siitä, että heillä on voimassa oleva passi ja viisumi sekä tarvittaessa asianmukaiset rokotukset ulkomaanmatkaa varten.  Voittajat ovat myös henkilökohtaisesti vastuussa kaikista niistä Palkinnon vastaanottamiseen tai käyttöön liittyvistä henkilökohtaisista tai satunnaisista kuluista, arvonlisäverosta sekä kansallisista ja/tai paikallisista verovelvollisuuksista, joita ei nimenomaisesti mainita näissä Kilpailuehdoissa.  Palkinnon sisältö on määritetty näissä Kilpailuehdoissa, eikä se ole vaihdettavissa tai siirrettävissä. [Palkinto annetaan voittajalle henkilökohtaisesti. Voittaja ei saa siirtää Palkintoa toiselle henkilölle.] Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi kokonaan tai osittain.  Osallistumalla Kilpailuun voittaja ja hänen vieraansa hyväksyvät, että Palkinto annetaan "sellaisenaan" ja että HomeAway tai mikään sen tytär- tai osakkuusyhtiöistä ei anna minkäänlaisia takuita tai vakuutuksia Palkinnon suhteen.  Loma-Asuntoon sovelletaan Verkkosivulla olevia normaaleja varausehtoja (mukaan lukien koskien vahingonkorvausta), ja HomeAwayn Loma-asuntojen omistaja voi soveltaa näitä ehtoja, jotka tullaan antamaan voittajille.  Epäselvyyksien välttämiseksi todetaan, että voittaja on vastuussa HomeAwaylle kaikesta HomeAwayn Loma-asuntoon aiheuttamastaan vahingosta.  Mikäli vahinkoa syntyy HomeAwayn Loma-asuntoon, tulee voittajan korvata tai maksaa HomeAwaylle kustannukset tai korjata aiheutettu vahinko.

7.         Kilpailun voittajat ovat ne neljä osallistujaa, jotka vastaavat luovimmin kysymykseen "Mitä haluaisit kokea, jos pääsisit majoittumaan vanhaan lennonjohtotorniin tehtyyn tyylikkääseen asuntoon?" siten, että (1) voittaja valitaan kustakin seuraavista maista: Ruotsi, Tanska, Norja ja Suomi.  Voittajat valitsee 4. elokuuta 2017 tuomaristo, joka koostuu kahdesta HomeAwayn edustajasta sekä yhdestä riippumattomasta JMWGolin jäsenestä.

8.         Osallistujat hyväksyvät, että HomeAway omistaa kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet, jotka liittyvät heidän Kilpailuun osallistumiseensa.  Osallistumalla Kilpailuun osallistujat luovuttavat ehdoitta ja peruuttamattomasti HomeAwaylle oikeuksien laillisena ja tosiasiallisena omistajana kaikki nykyiset ja tulevat oikeudet, omistusoikeudet sekä etuudet ja osuudet kaikkiin immateriaalioikeuksiin, jotka syntyvät heidän Kilpailuun osallistumisestaan, näiden oikeuksien täyden keston ajaksi. Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa Osallistujat sitoutuvat myös täten peruuttamattomasti ja ehdoitta luopumaan kaikista moraalisista ja vastaavista oikeuksista, jotka liittyvät heidän Kilpailuun osallistumiseensa, ja sitoutuvat allekirjoittamaan kaikki sellaiset asiakirjat, joita HomeAway kohtuudella vaatii täyttämään pannakseen toimeen kaikkien oikeuksien, omistusoikeuksien ja osuuksien siirron HomeAwaylle Kilpailuehtojen mukaisesti. Osallistujat täten takaavat ja vakuuttavat, että heillä on kaikki oikeudet, jotka ovat tarpeen tämän kohdan 8 mukaisten oikeuksien myöntämiseksi, ja että kaikki Kilpailuun osallistumiseen liittyvä materiaali ja näiden materiaalien käyttö HomeAwayn toimesta tai sen puolesta ovat kaikkien sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisia eivätkä ne loukkaa tai muutoin riko minkään kolmannen osapuolen immateriaali- tai muita oikeuksia. Lisäksi osallistujat takaavat ja vakuuttavat, että he ovat saaneet kirjallisesti kaikki tarvittavat oikeudet, lisenssit ja luvat kaikilta henkilöiltä, jotka ovat auttaneet heitä valmistamaan Kilpailun  vastauksensa ja/tai joita kuvataan Kilpailun vastauksessa, sekä että heidän vastauksensa Kilpailuun on täysin Kilpailuehtojen mukainen, ja että: (a) vastaus on heidän alkuperäinen työnsä eikä sisällä kolmannen osapuolen tekemää työtä, tai jos se sisältää tällaista työtä, että he ovat kirjallisesti saaneet kaikki tarvittavat oikeudet, lisenssit ja luvat; (b) vastausta ei ole aiemmin lähetetty mihinkään kilpailuun tai muuhun mainostamiseen liittyvään eikä se ole voittanut minkäänlaista palkintoa; (c) vastaus ei sisällä mitään, missä olisi käytetty luvatta (todiste toimitettava HomeAwaylle pyynnöstä) kenenkään elävän tai kuolleen henkilön nimeä, yhdennäköisyyttä, valokuvaa tai muuta tunnistamiseen soveltuvaa elementtiä kokonaan tai osittain; (d) vastaus ei sisällä sellaisia ilman lupaa käytettäviä tavaramerkkejä, logoja tai tekijänoikeuksin suojattuja aineistoja, jotka kuuluvat kolmannelle osapuolelle (mukaan lukien muun muassa yritysten nimet, musiikki, valokuvat, elokuva- tai televisio-ohjelmapätkät tai ääniraidat, taideteokset tai kuvat, jotka on julkaistu verkkosivuilla, televisiossa, elokuvissa tai muussa mediassa); (e) vastaus ei ole kolmansien osapuolien kanssa solmittujen sopimusten alainen, eikä HomeAway ole velvollinen maksamaan korvausta kenellekään henkilölle tai yhteisölle vastauksen käytöstä (näiden Kilpailuehtojen mukaisesti) tai idean, videon tai niihin kuuluvien oikeuksien hyödyntämisestä; (f) vastaus ei halvenna, vääristä tai sisällä väheksyviä huomautuksia tai muuta sisältöä, joka voisi haitallisesti vaikuttaa HomeAwayn tai muiden henkilöiden ja/tai yhteisöjen nimeen, maineeseen tai liikearvoon (asian määrittäminen on täysin HomeAwayn omassa harkinnassa); (g) vastaus ei sisällä minkäänlaista pornografista tai seksuaalista sisältöä, vihapuhetta tai syrjivää sisältöä (mukaan lukien rasismi, seksismi jne.), ei sisällä sisältöä, joka edistää väkivaltaa tai haittaa toiselle elävälle olennolle tai muutakaan loukkaavaa, säädytöntä tai sopimatonta sisältöä (asian määrittäminen on täysin HomeAwayn omassa harkinnassa); (h) vastaus ei sisällä minkäänlaisia uhkia tai mitään sellaista, joka voi pelotella, häiritä tai kiusata ketään tai loukata jonkun henkilön yksityisyyttä (minkä määrittäminen on täysin HomeAwayn omassa harkinnassa); (i) vastaus ei riko mitään sovellettavaa paikallista, osavaltion, alueellista, kansallista tai kansainvälistä lakia tai sisällä mitään, mikä kannustaisi tai ohjeistaisi rikoksen tekemiseen; (j) vastaus ei sisällä tai mainitse mitään tuotemerkkejä, jotka kilpailevat HomeAwayn kanssa, tai viittaa näihin; ja (k) vastaus ei sisällä mitään tunnettua virusta, troijalaista, matoa, salaovea tai vastaavaa ohjelmistoa, joka voi millään tavoin tarttua tai vaikuttaa johonkin HomeAwayn laitteistoon tai ohjelmistojärjestelmään. HomeAway pidättää itsellään oikeuden poistaa tai tilapäisesti pitää poissa Kilpailusta siihen jätetyn sisällön, jos se epäilee Kilpailuehtojen rikkomusta tai jos se saa kolmannelta osapuolelta valituksen tällaisesta sisällöstä.

9.            Voittajalle ilmoitetaan voitosta viimeistään 7. elokuuta 2017 sähköpostitse osoitteeseen, jonka osallistuja on osallistuessaan ilmoittanut. Voittaja voi olla velvollinen tunnistautumaan ennen Palkinnon saamista. HomeAway pidättää oikeuden julistaa voittaja (ja/tai kuka tahansa hänen vieraistaan) kelpaamattomaksi, jos Swedavia AB niin vaatii ja valita vaihtoehtoinen voittaja tai ilmoittaa voittajalle, että hänen on valittava joku toinen vieras. Jos voittajalle lähetetty sähköposti palautuu toimittamattomana, HomeAway varaa oikeuden antaa Palkinto toiselle osallistujalle. Jos voittaja ei ole lunastanut Palkintoaan annettuun päivämäärään mennessä, HomeAway pidättää oikeuden antaa Palkinto toiselle osallistujalle.

10.         Epäselvyyksien välttämiseksi todettakoon, että HomeAway ei ole minkäänlaisessa vastuussa (Palkinnon tarjoaminen, jonkinlainen vaihtoehtoinen Palkinto), jos voittaja (ja/tai joku hänen vieraistaan) ei ole kykenevä mistä tahansa syystä (mukaan lukien muun muassa siitä syystä, että voittaja ja/tai joku hänen vieraistaan ei ole kelpoinen näiden ehtojen mukaisesti) ottamaan vastaan Palkintoa.

11.         Siinä tapauksessa, että HomeAwayn kohtuullisen kontrollin ulkopuolella olevista ja voittajaan liittymättömistä tekijöistä johtuen HomeAway ei kykene antamaan Palkintoa Kilpailuehdoissa kuvatulla tavalla, HomeAway pidättää itsellään oikeuden antaa samankaltainen tai vastaavan arvoinen palkinto, tai oman harkintansa mukaan Palkinnon käteisarvo.  Jos tulostuksen tai muun virheen johdosta syntyy enemmän voittajia kuin mitä Palkintoja on, HomeAway pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa jakaa käytettävissä oleva Palkinto arpomalla tai jakamalla Palkinto tai sen arvo Kilpailun voittajien kesken.

12.      Osallistumalla Kilpailuun osallistujat suostuvat siihen, että heidän etunimensä sekä lyhennetty sukunimensä ja valokuvansa näytetään Kilpailuun liittyvissä mainosmateriaaleissa ilman lisäviittausta, maksua tai muuta korvausta.  Tähän sisältyy voittajan nimen ja lyhennetyn sukunimen lisääminen Verkkosivulle sekä Facebookiin 11. - 31.8.2017 väliseksi ajaksi. Voittajan etunimi ja lyhennetty sukunimi toimitetaan myös osallistujille ja yleisölle pyynnöstä. Pyynnön voi tehdä osoitteeseen Marketing Department, Stockholm Flight Tower Competition, HomeAway, Portland House, Bressenden Place, Lontoo SW1E 5BH viimeistään 31. elokuuta 2017. Voittaja voi halutessaan ilmoittaa HomeAwaylle, ettei halua tietojaan esille Kilpailuun liittyvään julkiseen materiaaliin.

13.      HomeAway kerää ja käsittelee osallistujien henkilötietoja ja jakaa niitä HomeAwayn asiamiesten ja osakkuusyhtiöiden kanssa (mukaan lukien Euroopan talousalueen ulkopuoliset) siinä määrin kun on välttämätöntä Kilpailun järjestämiseksi, mukaan lukien Palkinnon toimittaminen voittajalle.  Jos osallistujat eivät anna vaadittuja pakollisia tietoja Kilpailuun osallistuessaan, he eivät voi osallistua Kilpailuun. Osallistujien nimet ja muut henkilötiedot Kilpailuun osallistumiseen annetuista tiedoista kerää ja säilyttää HomeAway ja sen osakkuusyhtiöt (mukaan lukien Euroopan talousalueen ulkopuolella olevat), ja tietoja säilytetään kulloinkin voimassa olevien ja soveltuvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. (ks. https://www.homeaway.fi/info/about_us/yksityisyyssuoja).

14.      HomeAway pidättää itsellään oikeuden muuttaa, peruuttaa, lopettaa tai keskeyttää Kilpailu kokonaan tai osittain täysin oman harkintansa mukaan, jos se katsoo, että Kilpailua ei voida toteuttaa Kilpailuehtojen mukaisesti, tai jos virus, tietokonevika tai jokin luvaton ihmisen puuttuminen tai mikä tahansa muu HomeAwayn kohtuullisen hallinnan ulottumattomissa oleva syy voisi vahingoittaa tai vaikuttaa Kilpailun hallinnointiin, turvallisuuteen, puolueettomuuteen tai tavanomaiseen kulkuun. HomeAway tai mikään sen tytär- tai osakkuusyhtiö ei ole vastuussa mistään tilanteista, olosuhteista, menetyksistä, epäonnistumisista tai viivästymisistä, jotka johtuvat tapahtumista, jotka ovat näiden hallinnan ulkopuolella, kuten muun muassa HomeAwayn Palkinnon antamiseen valitsemien toimittajien toimet tai laiminlyönnit tai muut seikat, jotka voivat vaikuttaa Kilpailun keskeytymiseen tai häiriintymisen tai jotka voivat johtaa Palkinnon menettämiseen tai vahingoittumiseen sitä voittajalle toimitettaessa.

15.      Lukuun ottamatta tapauksia, joissa HomeAway on ollut huolimaton, se ei ole vastuussa mistään vahingoista, menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat osallistujien osallistumisesta Kilpailuun tai heidän Palkinnon hyväksymisestään ja/tai käytöstään tai teknisistä, laitteisto- tai ohjelmistovirheistä, kadonneista, viallisista tai ei-saatavissa olevista verkkoyhteyksistä tai kaikenlaisista vaikeuksista, jotka voivat rajoittaa tai estää heidän kykyään osallistua Kilpailuun. HomeAway ei ole vastuussa mistään kadonneista, vahingoittuneista, turmeltuneista, puutteellisista, epäselvistä tai muutoin lukukelvottomista merkinnöistä. Todiste vastauksen lähettämisestä ei ole todiste siitä, että HomeAway on sen vastaanottanut.   Nämä Kilpailuehdot eivät millään tavoin rajoita HomeAwayn vastuuta kuolemasta tai henkilövahingosta, joka aiheutuu sen laiminlyönnistä tai muusta asiasta, jos vastuu ei lain mukaan ole rajoitettavissa.

16.      Jokainen osallistuja, joka osallistuu tai yrittää osallistua Kilpailuun tavalla, joka HomeAwayn kohtuullisen harkinnan mukaan on näiden Kilpailuehtojen vastainen tai luonteeltaan epäoikeudenmukainen muita osallistujia kohtaan (mukaan lukien muun muassa Kilpailun peukalointi, huijaaminen, hakkerointi, petos tai muu epäoikeudenmukainen toimintatapa kuten yritys ärsyttää, hyväksikäyttää, uhata tai häiritä muita osallistujia tai HomeAwaytä ja/tai sen asiamiehiä tai edustajia) voidaan hylätä Kilpailusta HomeAwayn yksinomaisen harkinnan mukaan.  Lisäksi, jos tällaiset toimet ovat merkittävästi haitanneet Kilpailua, HomeAway voi oman harkintansa mukaan lisätä Kilpailuun muita vaiheita tarpeelliseksi katsomallaan tavalla ratkaistakseen esiin nousseet ongelmat.

17.      Kaikki HomeAwayn päätökset Kilpailun suhteen ovat lopullisia.  HomeAway ei vastaa osallistujien lähettämään kirjeenvaihtoon.

18.       Näihin Kilpailuehtoihin sovelletaan Englannin lakia.  Englannin ja Walesin tuomioistuimilla on ei‑yksinomainen toimivalta ratkaista riidat tai vaatimukset, jotka liittyvät Kilpailuun ja Kilpailuehtoihin. Kuluttajat voivat kuitenkin viedä Kilpailua tai näitä Kilpailuehtoja koskevan  erimielisyyden tai vaatimuksen Euroopan komission verkkovälitteiseen riidanratkaisuun, jonka osoite on: http://ec.europa.eu/odr.

 

check